Odpady na terenie powiatu wołomińskiego.

Składowanie niebezpiecznych odpadów w naszym kraju to realny problem. Tym razem na działce w gminie Wołomin, w naszym powiecie odnaleziono takie właśnie składowisko z pojemnikami, zawierającymi nieznaną substancję. Mówimy o terenie w bliskim sąsiedztwie rzeki Czarnej.

W tej sytuacji wydaje się oczywistym, że w stan gotowości powinny zostać postawione wszelkie służby.

Poniższe zdjęcia z dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej ww. sprawie. Konferencja miała miejsce w wołomińskim urzędzie.

Jan Grabiec | Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina | Krzysztof Strzałkowski | Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego | Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego | Marcin Podsędek – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego | Platforma Obywatelska Mazowsze | Platforma Obywatelska Marki

Wsparcie dla Marek i innych samorządów powiatu wołomińskiego.

O wsparciu #Mazowsze dla samorządów #PowiatWołomiński, w tym #MiastoMarki rozmawiałem z wicemarszałek Elżbieta Lanc – odpowiadającą m. in. za zdrowie i sport, radnym sejmiku, przewodniczącym komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski oraz Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Chodzi o wsparcie w obszarach zdrowia, sportu, integracji społecznej oraz klimatu.

Poniżej dwa zadania z naszego miasta, które znalazły się na liście beneficjentów, o które skutecznie wnioskował marecki samorząd:

1. Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 – 296 581 zł

2. Renowacja schodów na terenie Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego – 119 820 zł

Oprócz ww. inwestycji na liście beneficjentów znalazły się następujące inwestycje na terenie powiatu wołomińskiego:

SPORT

– JADÓW – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy – 177 925 zł

– RADZYMIN – budowa boiska do mini siatkówki plażowej oraz strefy ćwiczeń street workout w Nadmie – 127 650 zł

– KOBYŁKA – budowa boiska przy ul. Norwida – 250 279 zł

– WOŁOMIN – budowa skateparku – 297 850 zł

– POŚWIĘTNE – budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej – 297 850 zł

– KLEMBÓW – remont boiska trawiastego – 289 340 zł

ZDROWIE

– POWIAT WOŁOMIŃSKI – Profilaktyka nowotworowa – rak jajnika, rak piersi – 72 819 zł

KLIMAT

– RADZYMIN – Realizacja działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w postaci wykonania rowów infiltracyjnych – 200 000 zł

– KOBYŁKA – Rewitalizacja terenów zieleni – 200 000 zł

– POWIAT WOŁOMIŃSKI – Ogrody deszczowe oraz nasadzenia zieleni na terenie powiatu – 153 650 zł

INTEGRACJA SPOŁECZNA

– KLEMBÓW – Utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego – 125 000 zł

– KOBYŁKA – Remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury – 134 292,49 zł

– RADZYMIN – Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Dybowie – 150 000 zł

Wszystkie ww. zadania uzyskały aprobatę (uchwała) Zarządu Województwa Mazowieckiego, teraz czas na radnych sejmiku województwa mazowieckiego, którzy podejmą decyzję na najbliższej, majowej sesji. Wiele zadań jest również na listach rezerwowych, więc w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie Mazowsza istnieje szansa, że i one zostaną uwzględnione.

Sejmik Województwa MazowieckiegoPlatforma Obywatelska MazowszePlatforma Obywatelska Marki

Bez zmian w sprawie szykan na ul. Kurpińskiego .

Szykany pozostaną na ul. Kurpińskiego. Marecki urząd na dziś nie planuje żadnych zmian w kwestii bezpieczeństwa na wspomnianej ulicy.

Poniżej zamieszczam odpowiedź na pismo (https://wp.me/p1j3Kk-3HZ), które złożyłem w sprawie ponownego przeanalizowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Kurpińskiego.

100 urodziny naszego lokalnego klubu Marcovia Marki

Wiele osobistych planów zmieniłem, aby uczestniczyć w tym niebywale ważnym dla mnie wydarzeniu. Sala wypełniona po brzegi, znakomita większość obecnych miała mniejszy lub większy historyczny związek z klubem. Wiele z tych osób znam, wiele pamiętam jeszcze z czasów, gdy sam biegałem po boisku, przy ul. Wspólnej 12. Niestety nie wszystkim było dane doczekać tego wspaniałego jubileuszu, chociażby nieodżałowanemu Bogusiowi.

200 lat kochany Klubie!

W sprawie złego stanu nawierzchni ul. Modrzewiowej inwestycji drogowych w ramach tzw. „czteropaku”.

Zły stan ul. Modrzewiowej – w tej sprawie wystąpiłem w imieniu Mieszkańców do UM Marki. Dodatkowo poprosiłem o informacje dotyczące planowanej od kilku lat inwestycji – budowy/przebudowy ulic: Karłowicza, Sobieskiego, Granicznej, Lisa-Kuli, Mickiewicza i wspomnianej Modrzewiowej. Z uwagi na to, że od dłuższego czasu mowa o tej inwestycji, realizowanej w ramach PPP – wśród Mieszkańców wyczuwalne jest pewne zniecierpliwienie. Niestety jak wynika z poniżej odpowiedzi UM, w dalszym ciągu nie znamy przybliżonych terminów.

Oświetlenie LED ul. Wesołej

Oświetlenie LED ul. Wesołej Jak informuje Burmistrz została podpisana umowa na wykonanie wspomnianego oświetlenia, co oznacza, że podczas jesiennego zmroku będzie widniej i bezpieczniej. Latarnie rozświetlą ulicę na odcinku ok. 1,5 km. Z uwagi na fakt, że występowałem do Burmistrza w sprawie montażu oświetlenia drogowego na ww. ulicy (https://wp.me/p1j3Kk-3qk) – w imieniu Mieszkańców dziękuję.

Jakie działania podejmuje marecki samorząd w celu ograniczania problemu przeciążonych plecaków uczniów?

O tym w poniższej odpowiedzi na pismo, które złożyliśmy w tej sprawie wspólnie z radną Ewą Rosą. Wiadomym jest, że najważniejsze zmiany muszą nastąpić na szczeblu krajowym, aby dostosować przeładowaną dziś podstawę programową kształcenia do realnych potrzeb dzisiejszych czasów. Szczególnie widać to na poziomie szkół podstawowych. Dużą rolę w zmianach odgrywają również organy prowadzące, czyli samorządy, które mają możliwość zmian organizacyjnych na tym właśnie poziomie. Problem jest i to duży, o czym mówią lekarze – w zasadzie apelują o stosowne zmiany. Dzisiejsi uczniowie odczują zaniechania dzisiejszych czasów w późniejszym etapie swojego życia.

Akcja „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” – niepokojąco małe zainteresowanie ze strony szkół podstawowych.

Akcja „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” prowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W tej sprawie złożyliśmy wspólnie z radną Ewą Rosą interpelację (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/). Jak wynika z otrzymanej odpowiedzi podczas pierwszego ze spotkań w ramach wspomnianej akcji udział wzięło 41 przedstawicieli szkół podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego, na zaproszonych 87 placówek. Szczerze nie rozumiem, skąd tak niska frekwencja na wspomnianej konferencji. Temat przeciążonych plecaków uczniów jest na tyle poważny, że widziałbym na takim spotkaniu 100% frekwencję. Nie chce mi się wierzyć, że problem jest lekceważony w niektórych szkołach, bo byłoby to czymś niedopuszczalnym. W nawiązaniu do tego pisma poprosimy o listę szkół, które nie były reprezentowane na konferencji. Nie w każdej gminie i nie w każdej szkole problem przeciążonych plecaków wygląda tak samo, ale w każdej występuje, dlatego wsparcie organów prowadzących, chociażby w zakupie szafek jest ważnym wsparcie. Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w II kwartale tego roku planowane są kolejne akcje ważenia szkolnych plecaków. Osobiście mam nadzieję, że obejmą większą liczbę placówek szkolnych i będą one motywujące dla dyrekcji oraz organów prowadzących, aby maksymalnie ograniczać problem w przyszłości. Niebawem też odbędą się kolejne spotkania w ramach akcji „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” Z uwagi na fakt, że wspomniany problem jest dla mnie bardzo ważny, bo realnie wpływa i wpłynie na zdrowie dzisiejszych uczniów – zadeklarowałem chęć udziału w kolejnych spotkaniach, które odbędą się w ramach ww. akcji PSSE.