Sprawa porzuconych pojazdów z ul. Okólnej i Pastelowej trafiła na Policję.

Sprawa pozostawionych/porzuconych pojazdów przy ul. Okólnej (parking Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach) oraz Pastelowej została przekazana Policji, celem ustalenia właścicieli wspomnianych pojazdów i obciążenia ich kosztem usunięcia.

Poniżej moje wystąpienie w tej sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/kolejne-porzucone…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Pierwszy etap rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wołominie zbliża się ku końcowi.

Zakończenie prac związanych z I etapem rozbudowy Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Jak możemy zaobserwować na poniższym zdjęciu na elewacji budynku B zamontowano logo szpitala oraz herb #PowiatWołomiński.

Teraz konkrety:

– w budynku trwają prace wykończeniowe pomieszczeń, a także dokańczanie elewacji budynku B.

– rozpoczęto wykonywanie podbudowy pod drogi wewnętrzne oraz prace elewacyjne na budynku A.

Co będzie w budynku B?

– Zakład Rehabilitacji

– Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci i dorosłych

– Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

– Podstawowa Opieka Zdrowotna

– administracja szpitala

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Dobra.

Trwają prace projektowe na przebudowę ciągu ulic Ks. Popiełuszki, Kard. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II oraz Dobrej, co pozwoli również na zmiany w geometrii skrzyżowania Sowińskiego/Dobra, a co za tym idzie podnieść poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. Mnie osobiście, jak i Mieszkańców w imieniu których składałem stosowne pisma interesuje przejazd dla rowerzystów oraz przejście dla pieszych na wspomnianym skrzyżowaniu, dlatego cieszę się, że uda się podnieść poziom bezpieczeństwa w tej lokalizacji. Dziękuję Burmistrzowi #MiastoMarki za odpowiedź i podjęte działania. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wyłonić wykonawcę na wykonanie ww. prac.

Moje pismo w sprawie m. in. przejścia dla pieszych na ul. Sowińskiego:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/przejscie-dla…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Lustro drogowe na skrzyżowaniu Kościuszki/Krótka możliwie jak najszybciej.

Takie zapewnienie otrzymałem w odpowiedzi na moje pismo, które nie tak dawno skierowałem do Burmistrza #MiastoMarki. W imieniu Mieszkańców naszego miasta bardzo dziękuję

Treść mojego zgłoszenia:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/brakujace-lustro…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Lustro drogowe na wyjeździe z drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa?

Tak jak myślałem.

Droga wewnętrzna w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa jest drogą prywatną, a co za tym idzie UM Marki nie może zamontować lustra drogowego na wyjeździe z tej drogi.

Dokładne uzasadnienie oraz ewentualną ścieżkę proceduralną w przypadku chęci zamontowania takiego lustra przez właściciela/właścicieli wspomnianej drogi – przeczytamy w odpowiedzi na moje pismo w ww. sprawie, którą zamieszczam na poniżej załączonych zdjęciach.

Moje pismo w tej sprawie: https://arekwerelich.wordpress.com/…/lustro-drogowe-na…/

Przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna ogłoszony!

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna – zabiegałem o to od dłuższego czasu wspólnie z radną Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski

Ogłoszenie przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej w tym miejscu jest wynikiem wielu spotkań i rozmów, za co bardzo dziękuję Grzegorzowi Obłękowskiemu, dyrektorowi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Główne finansowanie zostanie pokryte ze środków Mazowsza. Powiat oraz Miasto Marki przekazały w formie dofinansowań po 50 000 zł na ten cel.

Szacunkowy koszt realizacji to ok. 350 000 zł, o czym pisałem m. in. w tym materiale:

Poniżej informacja w powyższej sprawie, którą zamieścił Mazowiecki Zarząd Dróg Mazowieckich w Warszawie:

„Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. A. Poławskiego (DW 631) z ul. Dworkową i Główną w Miasto Marki.

Do 4 lipca wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu. ⏳

Sygnalizacja w tym miejscu znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz ułatwi wyjazd z dróg niższej kategorii”.

Przycięcia zieleni w okolicach ul. Wczasowej i Turystycznej wykonane.

Jakiś czas temu na prośbę Mieszkańców wystąpiłem do stosownego wydziału UM Marki, o przycięcie zieleni, która utrudnia poruszanie się chodnikiem w rejonie ul. Wczasowej/Turystycznej. Dziś otrzymałem odpowiedź, że prace zostały zlecone, a w rozmowie z Zakładem Usług Komunalnych (ZUK) usłyszałem, że prace zostały wykonane. W imieniu Mieszkańców bardzo dziękuję za podjęte działania. Z uwagi na to, że ta roślinność jest inwazyjna zapewne trzeba będzie na bieżąco robić przycinki.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Droga leśna za cmentarzem wyrównana. Z cała pewnością będzie to ułatwienie dla Mieszkańców.

W ostatnim czasie rozmawiałem z Grzegorz Kuca burmistrzem #DzielnicaBiałołeka na temat możliwości jakiegokolwiek wyrównania ul. Kroczewskiej (leśna droga łącząca Białołękę z Markami). Dziś otrzymałem informację od Burmistrza GK, że udało się przeprowadzić równanie drogi, ale z uwagi na fakt, że jest to droga leśna trudno o asfalt, przynajmniej na dziś. Myślę jednak, że nawet takie rozwiązanie jest z korzyścią dla Mieszkańców naszego miasta, a przyszłe prace mogą jedynie poprawić sytuację. Jest zdecydowanie lepiej, niż było i to najważniejsze.

Powstanie filia poradni psychologiczno – pedagogicznej w Markach!

To deklaracja Starosty #PowiatWołomiński, który poinformował o tym fakcie na dzisiejszej sesji Rady #MiastoMarki. To bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców naszego miasta, a ja osobiście bardzo się cieszę, że Starosta przychylił się do moich apeli o stworzenie takiej filii. Mówiłem o takiej potrzebie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, mówiłem również na lutowym spotkaniu w Starostwie, które było poświęcone rozwojowi szkolnictwu ponadpodstawowemu w naszym mieście.

Statystyki jasno wskazują na potrzebę takiej placówki w Markach, co wynikało również ze spotkania z Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, z którą miałem przyjemność spotkać się i rozmawiać na tematy związane właśnie z funkcjonowaniem poradni oraz bardzo dużym obciążeniem, wynikającym ze stale zwiększającą się liczbą Mieszkańców, a co za tym idzie również dzieci (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/02/24/potrzeba-filii-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-markach/).

Dla mnie osobiście na dziś to najważniejsza informacja z dzisiejszej sesji, mimo że głównym tematem była budowa szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście. Temat ciągnie się już od 10 lat, kiedy to w 2012 r. ówczesne władze naszego miasta podpisały porozumienie z ówczesnymi władzami Powiatu. Od początku tego pomysłu brakowało jednego, ale jak się okazuje do dziś najważniejszego i kluczowego elementu – finansowania. Sama idea budowy szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście jest słuszna, na co wskazywały przeprowadzane swego czasu analizy. Niestety do dziś budowa szkoły ponadpodstawowej w Markach nie znalazła na tyle dużego poparcia wśród radnych powiatowych, którzy pochodzą z 12 gmin naszego powiatu, aby mogła powstać. Dodatkowo od lat o budowę podobnej szkoły zabiegają sąsiednie Ząbki, a na horyzoncie jest rozbudowa ZS im. Ignacego Mościckiego w Zielonce, gdzie ma powstać również nowa siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Szczególnie dziś, gdy Powiat zmaga się rozbudową Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie budową Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziecka, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, licznymi inwestycjami drogowymi, a kwota potrzebna na realizację tych zadań liczona jest w setkach milionów złotych – trudno wykrzesać dodatkowe środki na budowę nowej szkoły.

Dziś padły ze strony Starosty deklaracje, które były poniekąd powtórzeniem tych złożonych na lutowym spotkaniu, w którym miałem okoliczność uczestniczyć wraz z m. in. radną Ewą Rosą, radnym Januszem Werczyńskim, Burmistrzem naszego miasta oraz Starostą (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/02/24/wazne-spotkanie-w-sprawie-budowy-szkoly-ponadpodstawowej-w-markach/).
Nie rozpisując się nadto deklaracja wygląda tak, że Miasto przejmuje zadanie budowy szkoły i ubiega się o wsparcie środków zewnętrznych. Po wybudowaniu szkoły Powiat przejmuje zadanie utrzymując placówkę przez kolejne lata jej funkcjonowania. Oczywiście Powiat nie wyklucza partycypowania w kosztach budowy szkoły. To tak w telegraficznym skrócie, ponieważ wszystko i tak zależne będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Zawsze byłem zwolennikiem twardych faktów. Listy intencyjne, porozumienia, itp., za którymi nie idą środki finansowe są jedynie dobrą wolą współpracy, a to jednak zdecydowanie za mało, aby zbudować tę, czy inną inwestycję. Czy w tym przypadku będzie inaczej? Czas pokaże…

Z ciekawych deklaracji, które dziś usłyszeliśmy od Starosty jest również ta, że w przypadku przejęcia utrzymania prowadzenia nowej szkoły można rozważyć również przejęcie w zarząd ZS nr 1 w Markach, dla którego dziś organem prowadzącym jest Miasto Marki, co odciążyłoby napięty dziś budżet naszego miasta.

Było merytorycznie i za to w szczególności dziękuję wszystkim radnym, którzy zabierali dziś głos w dyskusji. Dziękuję Staroście za otwartość i współpracę. Przede wszystkim jednak dziękuję Agnieszka Lużyńska Przewodniczącej Rady Miasta Marki za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie i możliwość zabrania głosu w dyskusji.

Zawsze uważałem, że należy rozmawiać, ponieważ jedynie w ten sposób możemy wspólnie realizować wyzwania, które przecież nie należą do najłatwiejszych, szczególnie w obliczu dzisiejszych czasów – niepewnych i trudnych z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą w naszym kraju.