O działalności radnego, pracach w poszczególnych komisjach Rady Powiatu oraz funkcjonowaniu Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu wołomińskiego.

Dla Życie Powiatu na Mazowszu o działalności radnego, pracach w poszczególnych komisjach Rady Powiatu oraz funkcjonowaniu Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu wołomińskiego.

Powiatowy program nakładek asfaltowych 2023

#PowiatWołomiński z powodzeniem realizuje program nakładek asfaltowych na drogach powiatowych. Tego typu rozwiązanie idealnie sprawdza się na drogach, gdzie nie występuje gęsta zabudowa, a co za tym idzie nie ma problem z wodami opadowymi. W ramach prowadzonych prac realizowane są: nowe nawierzchnie asfaltowe, regulacje studzienek i zaworów, montaż oporników i krawężników.

Do końca roku zrealizowanych zostanie blisko 12 km nakładek, na łączną kwotę 4,3 mln zł. 

Budowa sklepu, przy skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z drogą serwisową.

Budowa sklepu A… przy skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i drogi serwisowej/technicznej to z jednej strony zwiększenie oferty handlowej w naszym mieście, ale z drugiej obawy Mieszkańców tej okolicy. Chodzi oczywiście o większy ruch pojazdów, który niewątpliwie nastąpi, przy i tak już obciążonej ul. Szpitalnej i wąskiej drodze serwisowej. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku brak chodników, a na ul. Szpitalnej dodatkowo problem parkingowy.

W sumie na wniosek Mieszkańców, którzy w ostatnim czasie zwracali się z pytaniami w tej sprawie, również tych, którzy obecnie mają utrudniony dojazd do swoich domów np. ul. Tadeusza – złożyłem wspólnie z Michał Jaroch pismo do władz miasta.

Chodzi m. in. o kwestie uzgodnień projektu zagospodarowania działki z inwestorem, decyzji dotyczących uzgodnień zjazdów z drogi publicznej oraz wykorzystania przez miasto zapisów wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych, czyli:

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Tak było na marszu 4 czerwca.

Data niedzielnego marszu nie była przypadkowa – odwoływała się do historycznych, pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych – 4 czerwca 1989 roku. Zwycięstwo „Solidarności” otworzyło nową epokę w najnowszej historii Polski i dało impuls do upadku komunizmu w Europie Środkowowschodniej. Marsz został zorganizowany przez Platformę Obywatelską, ale skupił zdecydowaną większość środowisk opozycyjnych. Setki tysięcy Polek i Polaków (według różnych szacunków od ponad 300 do blisko 500 tysięcy) wyraziło tego dnia swoją dezaprobatę, do tego co dzieje si naszym kraju. Wszechobecna drożyzna, brak poszanowania konstytucji, centralizacja w zarządzaniu państwem, próba decydowania za Polaków w coraz większym zakresie ich życia, itp.

Opuszczona nieruchomość – Szpitalna 12

Jakiś czas temu zwracałem uwagę na problematyczną nieruchomość, przy ul. Szpitalnej 12. Opuszczony budynek stał się miejscem gromadzenia się różnych osób. Puste i potłuczone butelki po alkoholu, zużyte strzykawki, itp. o takich przedmiotach informowali zaniepokojeni Mieszkańcy.

Wystąpiłem wówczas z pismem do Burmistrza w tej właśnie sprawie: https://marki.net.pl/wpis-130597-opuszczona_nieruchomosc_przy_ul_szpitalnej_w_markach?fbclid=IwAR3GWqoEMqv1BiqwCuWjhhemICljIoG1PpMZcA5nvtx8sZM7r2MHAs-P_hE

Tu odpowiedź na moje pismo: https://arekwerelich.wordpress.com/2022/08/09/opuszczona-nieruchomosc-przy-ul-szpitalnej-w-markach-2/

W tegorocznym budżecie miasta Marki zabezpieczono kwotę 160 000 zł na zadanie inwestycyjne, dotyczące wspomnianej nieruchomości „Wykonanie projektu modernizacji budynku Szpitalna 12” W związku z tym wspólnie z radnym Michałem Jarochem zadaliśmy kilka pytań w tej sprawie.

Czy Urząd Miasta Marki planuje jakiekolwiek działania w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Szpitalnej?

Czy Urząd Miasta Marki planuje jakiekolwiek działania w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Szpitalnej? To kluczowe pytanie Mieszkańców naszego miasta, w imieniu których wystąpiliśmy do Burmistrza. Z Michał Jaroch

Nie dla tablic ogłoszeniowych/informacyjnych na terenie naszego miasta. Odpowiedź UM.

Nieco ponad miesiąc temu wspólnie z radną Ewą Rosą występowaliśmy do Burmistrza z pismem, w którym zwracaliśmy się z prośbą, o rozważenie możliwości zamontowania niewielkich rozmiarów tablic ogłoszeniowych/informacyjnych (https://arekwerelich.wordpress.com/…/ogloszenia-i…/), które mogłyby posłużyć umieszczaniu drobnych ogłoszeń przez Mieszkańców, np. o zaginięciu psa, klepsydr, itp., które dziś „ozdabiają” drzewa i słupy. W piśmie zaznaczyliśmy, że jednocześnie została uruchomiona ankieta internetowa z prośbą do Mieszkańców, o wskazywanie takich lokalizacji. Szkoda, że po pierwsze nie poczekano na propozycje Mieszkańców, a po drugie, że UM nie widzi potrzeby montażu tego typu tablic. Naprawdę nie jest to wydatek, którego miejska kasa by nie udźwignęła – mam wrażenie, że w wielu obszarach funkcjonowania znaleźlibyśmy o wiele większe wydatki, które nie do końca były potrzebne.

Składając pismo wskazaliśmy argumenty, które naszym zdaniem były rozsądne, ale przede wszystkim oparte na rozmowach z Mieszkańcami naszego miasta. Cóż z tego, że na terenie miasta są duże słupy ogłoszeniowe, skoro w zdecydowanej większości służą podmiotom komercyjnym do zamieszczana dużych plakatów, np. targi biżuterii, itp. – często widzimy słupy ogłoszeniowe obwieszone od góry do dołu jedną treścią. Takie sytuacje powodują, że Mieszkańcy, którzy chcą zamieścić ogłoszenie na małym formacie kartki lub plakatu – szukają innych rozwiązań, aby dotrzeć z treścią do przechodniów.

Muszę przyznać, że oblepione słupy i drzewa generalnie wpisują się w pewien chaos informacyjny w przestrzeni publicznej naszego miasta. Wszechobecne banery, również te miejskie np. na ogrodzeniu placu zabaw (Park Wolontariuszy) -są niejako dopełnieniem krajobrazu miasta,

Mieszkańcy naszego miasta wskazali następujące lokalizacje, gdzie można by zamontować tablice ogłoszeniowe/informacyjne:

– drzewo przy budynku komunalnym (ul. Piłsudskiego 86)

– słup przy sklepie spożywczym (skrzyżowanie ul. Sportowej i Zajączka)

– pętla autobusowa linii 140 na Strudze

– drzewo przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Konopnickiej.

niewłaściwe prowadzenie prac przy ul. Fabrycznej.

W związku ze zgłoszeniami Mieszkańców naszego miasta (uzasadnionych), dotyczących przedłużających się prac drogowych na ul. Fabrycznej (na wysokości stacji paliw O… – zobowiązałem się do podjęcia działań w tej sprawie i przekazania informacji na ten temat.

Tak jak informowałem wczoraj, prace prowadzi prywatna firma, na zlecenie prywatnego inwestora i są one związane z zajęciem pasa drogowego na podłączenie przez tą firmę złącza kanalizacyjnego do prywatnej posesji. Rozmawiałem dziś w tej sprawie ze stosownym wydziałem starostwa, wszelkie roszczenia kierowców pojazdów, które w jakikolwiek sposób ucierpiały z powodu niewystarczającego oznakowania prowadzonych prac – kierowane są bezpośrednio do firmy wykonującej prace.

Sprawa jest też w zainteresowaniu WRD (Wydział Ruchu Drogowego Policji), który jest w kontakcie z wydziałem starostwa. Zadaniem Policji jest reakcja na niewłaściwe prowadzenie prac (brak oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac). W takich przypadkach jedynie mandaty są w stanie zmienić postawę wykonawcy na bardziej odpowiedzialną.

W gestii wydziału starostwa jest naliczenie odsetek za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego.

Wsparcie Powiatu Wołomińskiego na realizację ważnych działań.

60 000 zł wsparcia dla #MiastoMarki na utworzenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR). W sumie 5 gmin z naszego powiatu wyraziło gotowość wejścia do tego systemu, który ma być uruchomiony do 30 listopada tego roku. System będzie wdrażany i obsługiwany przez KPP.

200 000 zł wsparcia dla #Mazowsze w związku z budową DW 635 od miejscowosci Czarna do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów.

Na majowej sesji przyjęliśmy również uchwałę, dotyczącą Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2027 (https://arekwerelich.files.wordpress.com/…/wp…)

oraz Program Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.