MARKI W LICZBACH

Miasto Marki to jedna z 35 gmin miejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu wołomińskiego zajmujemy 3 miejsce pod względem ludności (26 062 osób) i 10 miejsce pod względem powierzchni (2 615 hektarów). Od 2000 roku nasza społeczność powiększyła się o 928 osób w wyniku przyrostu naturalnego oraz o 4957 osób w wyniku przyrostu migracyjnego. Oznacza to, że liczba ludności Marek zwiększyła się o 28,7 %, populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 18,6 %, a osób starszych powyżej 65 roku życia o 12,3 %. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 44,2 % powierzchni gminy, grunty leśne to liczby rzędu 37,7 %, natomiast użytki rolne 13,2 %. W 2008 roku z wodociągu korzystało 65,7% ogółu ludności, z kanalizacji 24,2 % a z sieci gazowej 74,6 %. Z oczyszczalni ścieków korzysta 38,0 % mieszkańców. W naszym mieście ma siedzibę 2875 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów 29,7 %, przetwórstwem przemysłowym 12,0 %, oraz budownictwem 11,5 %. Stopa bezrobocia ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,4 % i jest niższa niż w powiecie gdzie liczba ta stanowi 6,2 %. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2332 zł i jest to 9 wynik w powiecie ( 1-wsze miejsce zajmuje Kobyłka z kwotą 3804 zł)

WIELKIE SERCE MARKOWIAN!

W tym roku jak chyba wszyscy wiedzą miał miejsce 19 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny społeczność marecka okazała się hojna i z otwartym sercem przekazała na konto akcji 54 293 zł 88 gr. Liczne atrakcje miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 i można śmiało powiedzieć, że jest to już pewnego rodzaju tradycja. Szczytny cel tego przedsięwzięcia jeszcze się nie zakończył ponieważ sztab Marki poprzez portal allegro wystawił na aukcje bardzo atrakcyjne przedmioty. Mamy nadzieje, że aukcje osiągną rekordowe kwoty i znacznie zasilą konto orkiestry. Każdy grosz to przecież uratowane zdrowie a może i życie małego istnienia. Bądźmy z siebie dumni, że po raz kolejny jako społeczność marecka okazaliśmy się solidarni!

BLOG???

Dlaczego blog? Ponieważ jest to najlepsza z możliwych forma przekazu informacji. W okresie w jakim przyszło nam żyć podstawowym problemem jest ciągły brak czasu. Skutkuje to tym, iż społeczeństwo jest niedoinformowane, nie wie co dzieje się na świecie, w kraju oraz lokalnym miejscu zamieszkania. Blog jako informacja w formie elektronicznej jest dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę. W związku z tym osoba zainteresowana jest w stanie w każdej chwili zajrzeć na stronę bloga choć na moment. W mojej konkretnej sytuacji założenie bloga jest obietnicą jaką złożyłem swoim wyborcom. Chcę w ten sposób przekazywać istotne wiadomości i ciekawostki z życia naszego miasta. Chcę dać możliwość osobom, które mnie nie znają na zapoznanie się ze mną, moimi poglądami i pomysłami. Chcę żeby o najważniejszych i najpilniejszych sprawach dowiadywali się jako pierwsi, bez cenzury na tematy trudne. Życie w dobie internetu daje nam takie możliwości o każdej porze dnia i nocy. Podsumowując, chciałbym zapewnić, że wpisy na moim blogu będą rzetelne i obiektywne a język w nich zawarty prosty i zrozumiały.