RADNI SOLIDARNI Z MIESZKAŃCAMI

Wszyscy chyba znamy dramat pogorzelców z ulicy Wiśniowej, którym to niedawno spłonął dobytek całego życia. Sprawa ta jest o tyle trudna, iż rodzina ta zastała pozbawiona środków do życia, w wyniku utraty pracy tuż przed tragedią. Urząd Miasta Marki zapewnił pomoc poszkodowanym w wysokości 20 tysięcy złotych. W dniu dzisiejszym radni jednogłośnie zdecydowali o zwiększeni tej kwoty o kolejne 10 tysięcy złotych. Jest też kwestia nagrody dla bohaterskiej postawy sąsiada poszkodowanych, który to z płonącego budynku uratował dwójkę dzieci. Sprawą owej nagrody mają się zająć burmistrz Mareki oraz przewodniczący Rady Miasta. Jednocześnie apeluję w imieniu swoim jak i poszkodowanych o wsparcie dla wspomnianej rodziny.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta miała również miejsce zbiórka pieniędzy dla Patryka. Jest on ofiarą wypadku samochodowego podczas którego uległ bardzo ciężkim obrażeniom ciała. Urazy te wymagają skomplikowanych operacji poza granicami naszego państwa. Jak wiadomo chodzi tu znaczne kwoty pieniężne. Rodzina niestety wyczerpała już swoje oszczędności. Z apelem o pomoc przyszła jedna z naszych koleżanek, radna obecnej kadencji Iza Brzeźińska. Wszyscy radni okazali swoje współczucie wspierając Patryka częścią swoich diet.
Wszystkim znającym temat Patryka prosimy o pomoc, jeśli jest ktoś kto zechciał by pomóc a nie wie jak, proszę o kontakt mailowy. arkadiusz.werelich@onet.pl

ZMIANA SKŁADÓW KOMISJI

W dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Miasta Marki odbyły się głosowania nad projektami uchwał w sprawach zmian składów osobowych w Komisjach: Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Temat dotyczy osoby Tomasz Paciorka. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janusza Werczyńskiego, który został wybrany na burmistrza naszego miasta, Tomasz Paciorek jest kolejną osobą z listy, która wchodzi w skład Rady Miasta Marki. Teraz pozostała już tylko kwestia zasiadania w Komisjach, radny zdecydował się na zasiadanie w komisjach w/w. Samo głosowanie okazało się czystą formalnością. (20 głosów za, 1 wstrzymujący się od głosowania). Jako przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jest mi niezmiernie miło powitać Tomaka w szeregach tejże Komisji. Gratuluję serdecznie!

SPRAWA GIMNAZJUM

W dniu dzisiejszym odbyła się IV sesja Rady Miasta Marki. Jednym z głównych tematów była kwesia lokalizacji nowego budynku gimnazjum. Po krótkiej prezentacji multimedialnej którą prowadził pan burmistrz rozpoczęła się dyskusja na temat dla wszystkich chyba niecierpiący zwłoki. W grę wchodziły dwie lokalizacje: pierwsza położona w Markach północnych tzn przy ulicy Wspólnej, druga zaś w Markach południowych przy ulicy Barbary i Zygmuntowskiej. Pierwsza lokalizacja to obszar o wielkości 10ha, druga to działka mająca powierzchnię 3ha. Obie te działki są w posiadaniu Miasta Marki. Co do lokalizacji przy ulicy Barbary i Zygmuntowskiej to gimnazjum tam powstające mogło by pomieścić najwyżej ok. 500 uczniów, co do lokalizacji przy ulicy Wspólnej wielkość tego typu budynku to już imponująca liczba nawet do 1000 uczniów. Rada Miasta Marki po dyskusji doszła do wniosku, iż na tą chwilę musimy się skupić na wybudowaniu jednego gimnazjum, docelowo mają to być dwa budynki tego typu w naszym mieście. W związku z tym zdecydowaliśmy o lokalizacji przy ulicy Wspólnej ponieważ możliwość wybudowania tam gimnazjum o pojemności ok. 1000 uczniów pozwala nam rozwiązać problem edukacji na tym szczeblu na przynajmniej 10 lat. W tym czasie będziemy snuć wizję kolejnego z gimnazjum. Decyzję tą poprzedziło głosowanie w którym brało udział 21 radnych, z czego 18 opowiedziało się za lokalizacją przy ulicy Wspólnej, zaś 3 wstrzymało się od głosu. Teraz czas na kolejne kroki w dążeniu do upragnionego celu.