CIĄGŁY PROBLEM W NASZYM MIEŚCIE

Drodzy mieszkańcy. Mając z Wami ciągły kontakt, jestem na bieżąco z Waszymi problemami. Już niepierwszy raz zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o reakcje w sprawach wylewania szamba. Oczywiście chodzi tu o mieszkańców Marek. Muszę wam powiedzieć, że są to osoby bardzo zdeterminowane w walce z tym zjawiskiem. W najbliższym czasie będę w posiadaniu dokumentacji oraz zdjęć posesji, których właściciele wylewają szambo nagminnie. Chciałbym uczulić mieszkańców naszej małej ojczyzny. Mieszkamy tak blisko stolicy Polski, bądźmy ludźmi i dajmy żyć innym. To apel do tych osób, którzy są problemem w naszym mieście. Jednocześnie zgłaszam się z prośbą do wszystkich tych, którzy są świadkami wylewania szamba na dziko. Jeśli widzicie taki proceder, zróbcie zdjęcie, udokumentujcie to zajście. Mając takie materiały zgłoście się do mnie. Razem spróbujemy rozwiązać zaistniały problem. Wszyscy jesteśmy częścią społeczności, dlatego nie bądźmy obojętni na niegodne poczynania innych.

BRAWO JUSTYŚ, BRAWO ADAŚ, BRAWO KAMIL!

Dziś bardzo radosny dzień dla nas Polaków. Podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w Oslo zdobyliśmy dwa medale. Srebro wywalczyła Justyna Kowalczyk, zaś brąz Adam Małysz. Trzeba również podkreślić świetny wynik Kamila Stocha, który zajął 6 miejsce. Oby tak dalej nasi bohaterowie. Dajcie nam jeszcze dużo radości i emocji w tych trudnych czasach.

WALKA Z WODĄ ROZPOCZĘTA

Walka z problemami wody w naszym mieście rozpoczęta. W 2011 roku w budżecie Miasta Marki zostały zabezpieczone środki na następujące cele:
przedłużenie odwodnienia ul. Sowińskiego oraz odwodnienie ul. Dobrej ( odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Sowińskiego)
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej
wykonanie studni chłonnej na ul. Sowiej
projekt odwodnienia w rejonie dróg: Ząbkowska, Lisa Kuli, Szkolna, Zajączka, Sowia i Łączna
Jednocześnie w budżecie przewidziana jest kwota 800 000 zł na cele związane z melioracją, tzn. chodzi tu o renowacje istniejących rowów melioracyjnych, projekty nowych rowów, przebudowę przepustów itp. Są to rejony ulic: Koszalińskiej, Wyspiańskiego, Zygmuntowskiej, Dzikiej, Wilczej, Zajączka, Solskiego, Szkolnej. Zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa na ulicy Ząbkowskiej od ulicy Fabrycznej do Szpitalnej. Prace te wykona Wodociąg Marecki. Istnieje szansa, że w tym roku uda się, przeprowadzić jeszcze dodatkowe prace. Kryzys powoduje bowiem obniżenie kosztów związanych z pracami. To dopiero początek walki naszego miasta z problemami wody, ale został zlecony kompleksowy plan rozwiązania tego problemu. Po jego sporządzeniu, zostaną poczynione kolejne prace, w celu rozwiązania tego uporczywego problemu. Problemu jakim niewątpliwie w ostatnim czasie jest woda.

BUDŻET MIASTA PRZYJĘTY

Dziś o 11.30 miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Głównym powodem zwołania posiedzenia był budżet naszego miasta. Komisja wydała pozytywną opinie na temat projektu budżetu Miasta Marki. Wynik głosowania: 9 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Po zakończeniu posiedzenia Komisji rozpoczęła się sesja Rady Miasta. Radni na czele z Przewodniczącym przyjęli projekt budżetu na rok 2011. 19 radnych głosowało za przyjęciem, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rada Miasta przyjęła również plany pracy poszczególnych Komisji na rok bieżący. Burmistrz naszego miasta nie miał żadnych zastrzeżeń do owych planów pracy. Cieszy fakt, iż pracę nad budżetem mamy już za sobą. Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę na linii Rada Miasta Marki – Burmistrz Miasta Marki. Podziękowania należą się wszystkim pracującym nad budżetem, proszę mi wierzyć, że ostatni czas był w pełni podporządkowany jednemu zagadnieniu – budżet.

NIE WSZYSCY ZA IMIENNYM GŁOSOWANIEM

Podczas sesji Rady Miasta, tuż przed przyjęciem projektu budżetu Miasta Marki nastąpił zwrot akcji. Zwrot w sprawie, jak mogłoby się wydawać zamkniętej. Chodzi o system do głosowania imiennego. Pisałem o tym 3 lutego po posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podczas tej właśnie Komisji zapadła decyzja o zakupie owego systemu, członkowie Komisji byli niemal jednogłośni. Niestety w dniu dzisiejszym, radna Przybysz-Piwko zgłosiła wniosek żeby nie przeznaczać kwoty 10 tyś złotych na system do głosowania imiennego, w zamian przeznaczyć ową kwotę na remont pomieszczeń Urzędu Miasta (pomieszczenia po byłym komisariacie). Wniosek został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania był następujący: 6 radnych za przyjęciem wniosku, 14 radnych za jego odrzuceniem, nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nieobecna była radna Brzezińska. Warto wspomnieć, że przeciwko głosowaniu imiennemu byli następujący radni: Maria Przybysz-Piwko, Danuta Stefaniak, Elżbieta Brzozowska, Marek Szczepanowski, Tomasz Paciorek i Paweł Adamczyk. Na szczęście reszta radnych okazała się bardziej odpowiedzialna za swoje głosy. Trzeba pamiętać, że na radnych zostaliśmy wybrani przez mieszkańców naszego miasta, tym właśnie mieszkańcom należy się dostęp do informacji jak głosują ich wybrańcy. Dowodem na to jest ankieta zamieszczona na blogu Tadka Markiewicza, gdzie 95% głosujących opowiada się właśnie za głosowaniem imiennym.

MARKI, POWIEW HISTORII DLA TYCH, KTÓRZY NIE WIEDZĄ

Historia
Prehistoria

Badania archeologiczne wskazują, że osadnictwo na obszarze zajmowanym przez dzisiejsze Marki występowało już w czasachprehistorycznych. Prace wykopaliskowe doprowadziły m.in. do odnalezienia przy ul. Hallera narzędzi krzemiennych datowanych na 5 tysiąclecie p.n.e. (kultura komornicka – rozwijająca się w okresie mezolitu najwcześniejsza znana kultura na obszarze Polski). Z późniejszych okresów odkryto m.in.: fragmenty ceramiki z epoki brązu, pozostałości osady z I-II w. naszej ery oraz studnię z pniadębowego datowaną na X wiek.
Wieś królewska
Pod koniec XVI wieku nadano z dóbr królewskich 2 włóki ziemi (ok. 34 hektarów) rodowi Marków (Markowiczów), skąd wzięła początek nazwa miejscowości. Wkrótce Jan i Wojciech Markowicze otrzymali też przywilej królewski na posiadanie młyna na rzeczce Długiej, natomiast mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą roli.
Toczone w kolejnych wiekach wojny (m.in. potop szwedzki, III wojna północna) doprowadzały wielokrotnie do zniszczeń w Markach i okolicy jak też do utraty życia wielu ówczesnych mieszkańców.
Kalendarium wydarzeń z tego okresu:
1565 – najstarsza wzmianka o rzece Długiej i urządzonych na niej młynach
1601 – najstarsza informacja pisana o wsi Marki w dokumencie podpisanym przez Zygmunta III Wazę
1650 – ludność Marek liczy około 40 mieszkańców
1656 – zniszczenie Marek w czasie trzydniowej bitwy o Warszawę
1765 – najstarszy opis mareckiej karczmy
Osada przemysłowa
W wieku XIX (początkowo pod zaborem pruskim i w ramach Księstwa Warszawskiego, a po 1815 w zaborze rosyjskim) rozpoczął się proces stopniowego przekształcania się Marek w osadę przemysłową. W latach 1833-1835 poszerzono i wybrukowano wiodący przez Marki trakt, mieszkańcy zaczęli zajmować się rzemiosłem (obuwnictwo, tkactwo). Dzięki występowaniu zasobów gliny znaczenia nabierał także wyrób cegieł. Jednak bardziej intensywny rozwój Marek możliwy był dopiero po roku 1850, gdy przedsiębiorstwa z terenu Kongresówki uzyskały dostęp do rynku rosyjskiego.
W roku 1883 tereny należące wcześniej do spółki udziałowej pod nazwą „Folwark i cegielnia wójtostwa Marki” zakupili pochodzący z przemysłowego miasta Bradford angielscy przedsiębiorcy – bracia Edward, Alfred i John Briggs. W roku 1884 firma „Briggs, Posselt i spółka” uruchomiła w Markach jedną z największych i najnowocześniejszych wówczas przędzalni wełny w Europie Środkowo-Wschodniej, produkującą głównie na rynek rosyjski. Bracia Briggs zbudowali także w Markach m.in. osiedle robotnicze oraz budynek szkoły elementarnej – obecnie będący siedzibą Mareckiego Ośrodka Kultury. Uruchomienie w roku 1897 linii kolei konnych łączących Targówek z Pustelnikiem, przekształconej w 1899 w trakcję parową i przedłużonej do Radzyminaprzyczyniło się do dalszego rozwoju miejscowości. W roku 1904 poświęcono zbudowany w stylu neogotyckim kościół pod wezwaniem św. Izydora Oracza, który przejął funkcje służącego wcześniej mieszkańcom drewnianego kościółka w Grodzis
Kalendarium wydarzeń z tego okresu:
1821 – Leon Drewnicki założył folwark nazwany później od jego nazwiska Drewnicą
1834 – wybrukowanie przechodzącego przez Marki traktu Warszawa – Radzymin
1852 – budowa pomnika dziękczynienia za ocalenie Marek, Pustelnika i okolicznych wiosek od epidemii cholery
1883 – rozpoczęcie budowy fabryki przędzalniczej przez przemysłowców angielskich spółkę „Briggs & Posselt”
1883 – po raz pierwszy na Mazowszu zastosowano oświetlenie elektryczne[1]
1 maja 1894 – pierwsze strajki w fabryce Briggsów
marzec 1897 – pierwszy kurs konnej Kolejki Mareckiej z Targówka do Marek.
3 maja 1899 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Markach
10 kwietnia 1911 – w szpitalu w Pustelniku umiera Mikołaj Konstanty Ciurlionis
1916-1918 – Marki pod okupacją niemiecką
Marki w bitwie 1920 r.
Marki, obok Radzymina, Ossowa i innych miejscowości podwarszawskich, odegrały istotną rolę w tzw. bitwie warszawskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprawdzie w samych Markach nie toczyły się walki, lecz mieściły się tu ośrodki decyzyjne.
Rozkazem generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego z 3 sierpnia 1920 r. wycofano z frontu i przeniesiono w rejon Marek 11 dywizję piechoty. 10 sierpnia 1920 r. do Marek przybył ze swoim sztabem płk Eugeniusz Szpręglewski. Na siedzibę sztabu przeznaczono zabudowania fabryki Briggsów. Czołówka amunicyjna znajdowała się w Pustelniku II, niedaleko stacji kolejki. W Markach stacjonował także odwód 11 dywizji piechoty. Znajdowały się tu również tabory wojskowe z zaopatrzeniem.
W Pustelniku – najprawdopodobniej w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz w Strudze – w Zakładzie Opiekuńczym dla chłopców mieściły się szpitale polowe. Czołówka sanitarna mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach.
Naczelne dowództwo nakazało 11 sierpnia 1920 r. przygotowanie rezerwy łączności w Modlinie, Zegrzu, Markach, Rembertowie i Górze Kalwarii. Przewody rozciągnięto na słupach wzdłuż szosy Warszawa – Marki – Radzymin – Wyszków. Centrala łączności dla całej dywizji mieściła się w pałacyku braci Briggsów. Istotną rolę w bitwie o przedmoście Warszawy odegrała kolej marecka, służąc przede wszystkim jako jeden z podstawowych środków transportu dowożących żołnierzy oraz zaopatrzenie i prowiant dla walczących na pierwszej linii frontu. Kolejką marecką odwożono też rannych do głównego punktu medycznego na dworzec Warszawa Wileńska. Na mareckim cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła około 40 polskich żołnierzy poległych w bitwie o przedmoście Warszawy.
Marki w II Rzeczypospolitej
1922 – utworzenie Robotniczego Klubu Sportowego „Marcovia”
1923 – utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach
wrzesień 1926 – pierwsze zajęcia w nowej szkole imienia „Pomnika Zwycięstwa 1920 r.” w Pustelniku
1928 – do tzw. „Czerwonego Dworu” w Pustelniku przybywają siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
1931 – ukończenie budowy kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli i Michała Archanioła
1929 – utworzenie Mareckiego Gminnego Ośrodka Zdrowia
25 maja 1930 – wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Markach
22 lutego 1931 – tzw. marsz głodnych zorganizowany przez Komunistyczną Partię Polski
październik 1931 – probostwo parafii świętego Izydora obejmuje ksiądz Teodor Jesionowski
wrzesień 1934 – pierwsze zajęcia w nowym gmachu szkoły nr 2 przy ul. Szkolnej
Marki w czasie II wojny światowej
1 września 1939 – o godz. 17.10 pilotowany przez oblt. Georga Scheidera Messerschmitt Bf 109 z III/JG 21 dokonał zestrzelenia PZL P.11c [2]
8 września 1939 – pierwsze niemieckie bomby spadły na Marki
21 września 1939 – 178 członków korpusu dyplomatycznego oraz 1200 osób kolonii cudzoziemskiej ewakuowano szosą radzymińską z Warszawy[3]
22/23 września1939 – w strudzkim kościele pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Michała Archanioła wystawiono ciało Generalobersta barona Wernera Freiherra von Fritscha, który w dniu 22 września został śmiertelnie ranny na Zaciszu. 23 września ciało Fritscha udało się w swoją ostatnią drogę do Rzeszy. Werner von Fritsch w latach 1935-1938 Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych Wehrmachtu.[4]
16 października 1942 – powieszenie na terenie Marek 10 Polaków przez hitlerowców; egzekucja 50 więźniów Pawiaka
18 października 1943 r. oddział Gwardii Ludowej stacjonującej w Ząbkach przeprowadził akcję wypadową na skład broni i amunicji znajdujący się na terenie dawnej fabryki Briggsów.
26 lipca 1944 – Inspektorat AK Radzymin przystępuje do Akcji Burza
W dniach 30-31 lipca 1944 – kompania Osiowa AK II Rejonu „Celków” – Marki dowodzona przez por. Albina Furczaka Alfa, wspomagana przez dwa radzieckie czołgi 3 armii blokowała skrzyżowanie dróg Warszawa-Białystok/Rembertów-Zegrze (punkt obserwacyjny Góra św. Antoniego)
30-31 lipca 1944 – w Markach w rejonie szkoły w Pustelniku zostaje ulokowane 60% Dywizji Pancerno-spadochronowej „Hermann Göring”. Zostaje utworzona Grupa Bojowa Marki
30 lipca 1944 – rozstrzelanie przez Niemców w pobliżu jeziorka „Kruczek” mieszkańców Marek, Strugi, Pustelnika i Zielonki
31 lipca 1944 – patrol plutonu 738 AK w okolicach kościoła w Strudze związał ogniem broni maszynowej złogi dwóch czołgów niemieckich. W tym czasie czołg radziecki zniszczył oba czołgi.
31 lipca 1944 – czołgi radzieckie oraz osłaniająca je kompania AK wycofały się do Wołomina. Dywizja Pancerno-spadochronowa HG w dniu 2 sierpnia odbiła z rąk radzieckichRadzymin, a w dniu 3 sierpnia Wołomin. Dla obu szturmów bazą były Marki[5][6].
3 sierpnia 1944 – 1 Dywizja Pancerno-spadochronowa w sile 140 czołgów i 90 samochodów pancernych została przerzucona do Głowaczowa celem likwidacji przyczółku warecko-magnuszewskiego, część jednostek dywizji została użyta do tłumienia powstania warszawskiego.
13/14 września 1944 – do Marek wkroczyły wojska Armii Czerwonej. Rosjanie na ul. Bandurskiego utworzyli stanowisko artylerii. Wojska radzieckie stacjonowały w Markach do 12 stycznia 1945 r.; kiedy to ruszyła Operacja wiślano-odrzańska Armii Czerwonej.
Podczas II wojny światowej istniało w Markach żydowskie getto, zlikwidowane w połowie 1942 roku, kiedy to ludność żydowską przewieziono do getta warszawskiego. W latach 1942-1943 w Pustelniku znajdował się obóz pracy przymusowej (Arbeitslager) dla 1200 osób.
Marki po II wojnie światowej
1946 – gmina Marki składa się z 7 gromad o ogólnym obszarze 4800 ha, ludność 21 125 osób
1951 – do Marek zostają włączone: Brzeziny, Kąty Grodziskie i Grodzisk (wyłączone z gminy Bródno), Augustów, Augustówek, Mańki-Wojdy (wyłączone z gminy Nieporęt).
1952 – wyłączenie z Marek gromady Siwki i przyłączenie do Zielonki, utworzenie gminy Ząbki i wyłączenie z Marek gromad Drewnica i Ząbki
1959 – pożar karczmy mareckiej kończy jej działalność
luty 1962 – oddano do użytku gmachu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pustelniku przy ul. Dużej
1 stycznia 1967 – nadanie Markom praw miejskich
wrzesień 1967 – pierwsze lekcje w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej
31 sierpnia 1974 – ostatni kurs kolejki mareckiej
1975 – Marki znajdują się w województwie warszawskim, w powiecie wołomińskim
1 maja 1983 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Markach-Pustelniku
14 marca 1984 – rozpoczęcie działalności Mareckiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją Krystyny Klimeckiej
1998 – Marki znajdują się w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim
2000 – Powstanie Mareckiego Oddziału Powiatowej Izby Gospodarczej – Obecnie Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze (MSG)
grudzień 2003 – powstało Towarzystwo Przyjaciół Marek
2009 (lipiec) – zawiązuje się Grupa Marki 2020 – od lutego 2010 stowarzyszenie.
Źródło – Wikipedia

PLAN PRACY PRZYJĘTY

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Głównym założeniem obrad było przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011, zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Marki w roku szkolnym 2009/2010, oraz wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie z pośród trzynastu obecnych radnych. W temacie zadań oświatowych rozgorzała dyskusja na temat gimnazjum oraz wyników w nauce mareckich uczniów. To bardzo dobrze, że członkowie Komisji chcą rozmawiać na tematy trudne, tylko w ten sposób możemy wypracować wspólną strategię. Co do projektu uchwały, została zaopiniowana pozytywnie przez członków Komisji głosami: 12 za i 1 głosem wstrzymującym się.

PRZEKROCZONY 1000! DZIĘKUJĘ

3 luty 2011 to dzień dla mnie bardzo wyjątkowy. To w tym dniu strona mojego bloga przekroczyła 1000 odsłon! Wszystkim czytelnikom serdecznie dziękuję za zainteresowanie. Liczę na naszą dalszą współpracę i zapraszam wszystkich do systematycznej lektury. Wciąż uczę się bycia w nowej roli, dlatego przepraszam za ewentualne wpadki z mojej strony.

OBIECANE MONITORY DLA SP 1

Po wizycie w Szkole Podstawowej nr 1 na uroczystym otwarciu nowej świetlicy, rada rodziców przedstawiła najpilniejsze potrzeby. Sprawą priorytetową stały się dwa monitory komputerowe typu LCD. W szkole znajdują się bowiem jeszcze monitory kineskopowe. Jak wiadomo emitują one szkodliwe promieniowanie. Podczas owego spotkania ze strony obecnych radnych padły deklaracje pomocy w tej sprawie. Słowa nie zostały rzucone na wiatr. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej poruszyłem ten problem. Na odzew nie czekałem długo, z deklaracją z finansowania zakupu owych monitorów przyszło stowarzyszenie MSG. Zakup zostanie z finansowany w ramach programu Twój 1% podatku. Fakt ten jest przykładem na zaangażowanie nowych radnych w sprawy każdego kalibru, te małe i te duże.

RADNI BĘDĄ GŁOSOWAĆ IMIENNIE

W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapadła przełomowa decyzja. Radni Miasta Marki będą głosować imiennie. Bardzo się z tego faktu cieszę, ponieważ pisałem o tym problemie w jednym z ostatnich artykułów. Jest to pomysł radnych PO i MSG. Komisja była prawie jednogłośna popierając ten wniosek. Podkreślam jednak, że prawie jednogłośna. Podjęcie tej decyzji cieszy tym bardziej, że podczas ostatniej kadencji nie udało się przeforsować tego pomysłu. Głosowanie z wykorzystaniem nowego systemu nastąpi w najbliższym możliwym czasie, myślę tu o marcu. Nadszedł długo oczekiwany czas, w którym radni będą brać pełną odpowiedzialność za oddawane głosy. Mieszkańcy naszego miasta zaś, będą mieć pełny wgląd w owe wyniki głosowań imiennych.