BUDŻET MIASTA PRZYJĘTY

Dziś o 11.30 miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Głównym powodem zwołania posiedzenia był budżet naszego miasta. Komisja wydała pozytywną opinie na temat projektu budżetu Miasta Marki. Wynik głosowania: 9 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Po zakończeniu posiedzenia Komisji rozpoczęła się sesja Rady Miasta. Radni na czele z Przewodniczącym przyjęli projekt budżetu na rok 2011. 19 radnych głosowało za przyjęciem, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rada Miasta przyjęła również plany pracy poszczególnych Komisji na rok bieżący. Burmistrz naszego miasta nie miał żadnych zastrzeżeń do owych planów pracy. Cieszy fakt, iż pracę nad budżetem mamy już za sobą. Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę na linii Rada Miasta Marki – Burmistrz Miasta Marki. Podziękowania należą się wszystkim pracującym nad budżetem, proszę mi wierzyć, że ostatni czas był w pełni podporządkowany jednemu zagadnieniu – budżet.

NIE WSZYSCY ZA IMIENNYM GŁOSOWANIEM

Podczas sesji Rady Miasta, tuż przed przyjęciem projektu budżetu Miasta Marki nastąpił zwrot akcji. Zwrot w sprawie, jak mogłoby się wydawać zamkniętej. Chodzi o system do głosowania imiennego. Pisałem o tym 3 lutego po posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podczas tej właśnie Komisji zapadła decyzja o zakupie owego systemu, członkowie Komisji byli niemal jednogłośni. Niestety w dniu dzisiejszym, radna Przybysz-Piwko zgłosiła wniosek żeby nie przeznaczać kwoty 10 tyś złotych na system do głosowania imiennego, w zamian przeznaczyć ową kwotę na remont pomieszczeń Urzędu Miasta (pomieszczenia po byłym komisariacie). Wniosek został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania był następujący: 6 radnych za przyjęciem wniosku, 14 radnych za jego odrzuceniem, nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nieobecna była radna Brzezińska. Warto wspomnieć, że przeciwko głosowaniu imiennemu byli następujący radni: Maria Przybysz-Piwko, Danuta Stefaniak, Elżbieta Brzozowska, Marek Szczepanowski, Tomasz Paciorek i Paweł Adamczyk. Na szczęście reszta radnych okazała się bardziej odpowiedzialna za swoje głosy. Trzeba pamiętać, że na radnych zostaliśmy wybrani przez mieszkańców naszego miasta, tym właśnie mieszkańcom należy się dostęp do informacji jak głosują ich wybrańcy. Dowodem na to jest ankieta zamieszczona na blogu Tadka Markiewicza, gdzie 95% głosujących opowiada się właśnie za głosowaniem imiennym.