WAŻNE DECYZJE, BUDŻET MIASTA

Dziś swoje posiedzenie miała Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Tematem nr 1 był budżet naszego miasta na rok 2011. Myślę zatem, że jest to zagadnienie które powinno interesować każdego mieszkańca Marek. Dlaczego? Ponieważ w dniu dzisiejszym padły decyzje, które mogą rozwiązać problemy każdego z nas. Rada Miasta wyraziła zapotrzebowanie w projekcie budżetu na kwotę 2 220 000 zł na następujące cele:

OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 000 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40 000 zł
MELIORACJA 800 000 zł
ODWODNIENIE 600 000 zł
AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) 15 000 zł
WKŁAD MIASTA MARKI W BUDOWĘ „ORLIKA” 700 000 zł
SYSTEM GŁOSOWANIA IMIENNEGO 10 000 zł

Rada Miasta Marki w porozumieniu z burmistrzem Miasta Marki oraz skarbnikiem wygospodarowała powyższą kwotę 2 220 000 zł. Dyskusje i wymiany zdań były prowadzone w przyjaznej atmosferze. Został nawiązany pewnego rodzaju dialog między sobą, co dało wymierne efekty w postaci cięć w takich zagadnieniach jak:

remont UM ( remont pomieszczeń byłego komisariatu)
podróże służbowe
wydatki na telefonie stacjonarną
zakupy materiałów i wyposażenia itp.

Jednocześnie radni zasiadający w Komisji Budżetowo-Gospodarczej odrzucili wniosek radnej Brzozowskiej o obniżenie środków na marecką policję. Projekt budżetu z uwagami został przez Komisję pozytywnie zaopiniowany praktycznie jednogłośnie. Dziesięciu radnych było za, jeden radny się wstrzymał.

Projekt budżetu jest do wglądu dla każdego z nas na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Bezpośredni link do strony z projektem budżetu na rok 2011 to: http://bip.marki.pl/pl/bip/budzet/2011