TU MIESZKAM, TU INWESTUJĘ SWOJE PODATKI!

Jak zachęcić mieszkańców Marek, do podania faktycznego i aktualnego miejsca zamieszkania, w formularzach NIP-3, NIP-1 lub EDG-1? Oto pytanie, na które szukamy odpowiedzi. Jest to na tą chwilę bardzo duży problem Marek. Jak wiadomo, formalnie w naszym mieście mieszka ok. 25 tyś markowian. Szacuje się natomiast, że kolejne 10 tyś mieszka w Markach bez meldunku. Wiadomo wszystkim, że zmiana owego meldunku wiąże się z utrudnieniami i poniesionymi przez to kosztami. Jest jednak szansa na to, by część podatku dochodowego osób bez meldunku trafiało do budżetu Marek. Wystarczy tylko, aby wymieniona część naszej społeczności zaktualizowała swoje miejsce zamieszkania w wyżej wymienionych formularzach NIP. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ szacuję się, że od każdej osoby, która poda, w owych formularzach miejsce zamieszkania w Markach, do budżetu miasta wpłynie ok. 800 zł rocznie. Jak widać mówimy tu o bardzo znaczącej kwocie. Żeby uzmysłowić wszystkim mieszkańcom o czym mówimy, podam przykład. Jeśli wszystkie osoby zaktualizowały by dane zamieszkania, dało by nam to kwotę 8 mln zł rocznie. Dla przykładu podam, że zakładany koszt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Okólnej, to kwota ok. 1,6 mln zł. Pokazuje nam to, jak ważną kwestią jest aktualizacja miejsca zamieszkania w formularzach NIP. Wszyscy użytkujemy naszą infrastrukturę, mamy wymagania i oczekiwania od władz naszego miasta. Chcemy żyć, w Markach nowoczesnych i przyjaznych, dlatego zmobilizujmy siebie i innych, do ofiarowania cegiełki, w postaci części podatku dochodowego (PIT). Zwracam się zatem do wszystkich, którzy mają pomysły, jak zachęcić naszych współmieszkańców do tego, aby część ich podatków zasiliło budżet naszego miasta o kontakt. Wszystkie pomysły zostaną wzięte pod rozwagę. Dla osób zainteresowanych pobraniem formularzy, podaję link do strony Urzędu Miasta Marki: http://www.marki.pl/portal/index.php?cmd=komunikaty&opt=pokaz&id=321