ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, ROZWÓJ W DOBRYM KIERUNKU

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej gościliśmy Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Henryka Szczurowskiego. Zostały nam przedstawione warunki funkcjonowania tejże jednostki samorządowej. Dowiadujemy się m In, że placówka zatrudnia ponad 30 pracowników o średniej wieku 54 lata. W zakresie prac zakładu znajdują przede wszystkim porządki w naszym mieście, drobne remonty, zabezpieczanie imprez masowych, oflagowywanie miasta (500flag), zarządzanie mieniem komunalnym itp. W ostatnich latach największym utrapieniem dla zakładu jest ciągłe wypompowywanie zalegającej wody na ulicach. Dla ciekawostek podam fakt, że pracownicy ZUK-u mają do utrzymania w czystości ponad 3o przystanków autobusowych, pomniki, ulice, chodniki, słupy ogłoszeniowe, pobocza, parki, skwery itp. Na stanie placówki znajdują się pługi, kosiarki, ciągnik, pompy do wody o wydajności 60m3/h, 1400 m węży itp. Na ulicy Dużej znajduje się park maszynowy oraz magazyny ZUK-u (sól, piasek, cement itp.). Z rozmowy dowiedzieliśmy się jakie koszty poniosło miasto w wyniku ostrej zimy. Okazuje się, że jednorazowy wyjazd odśnieżarek w Markach to koszt 17 tyś złotych. W ciągu całej zimy koszt takich wyjazdów sięga kwoty ok. 450 tyś złotych. Podczas rozmowy rozpoczęły się rozważania nad tym, żeby ZUK przekształcić w przyszłości w spółkę komunalną. Faktem sprzyjającym takiemu przekształceniu jest tzw. Ustawa śmieciowa, którą miasto będzie zobowiązane wdrożyć w życie prawdopodobnie w przyszłym roku. W wyniku takiego przekształcenia zakład, jako spółka mógłby uzyskiwać znaczące dochody i odciążyć w ten sposób budżet miasta. Warto wspomnieć w tym miejscu, że dyrektor jest otwarty na rozwój swojej placówki i jego kompetencje z pewnością nie są tu bez znaczenia. W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się również jak strasznym problemem w Markach są śmieci oraz wandalizm. Fakty mówią same za siebie, mieszkańcy naszego miasta notorycznie wyrzucają worki ze śmieciami na poboczach ulic. Jeśli tylko znajdzie się miejsce gorzej oświetlone, gdzieś na uboczu tam zaraz pojawiają się śmieci. Jeśli chodzi o wandalizm to tyczy się on szczególnie przystanków autobusowych. Bezustannie niszczone zostają wiaty przystankowe (koszt wiaty 3500zł). Moglibyśmy zaoszczędzić wiele środków na inne ważne cele gdyby nie bezmyślne zaśmiecanie naszego miasta oraz notoryczny wandalizm naszych dóbr.

DOBRE WIEŚCI DLA KIEROWCÓW

Miasto w wyniku oszczędności związanych z obsługą długu publicznego zaoszczędzi kwotę 100 tyś złotych. Środki te zostaną przekazane na adaptacje pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji w budynku Urzędu Miasta. Na prośbę burmistrza część z pomieszczeń mógłby zajmować Zakład Opieki Społecznej. Jest też pomysł utworzenia w owych pomieszczeniach filii wydziału komunikacji. Przewodniczący Rady Miasta poczynił już pierwsze kroki w tym celu. Zostały przeprowadzone wstępne rozmowy w tej sprawie ze Starostą Wołomińskim Piotrem Uścińskim, który jest bardzo przychylny tej sprawie. W tej chwili czekamy na warunki współpracy i oczekiwania jakie nasze miasto winno spełnić w tej kwestii. Warto przypomnieć osobą od niedawna mieszkającym w Markach, że swego czasu wydział komunikacji w naszym mieście już funkcjonował. Po jego likwidacji podejmowano kroki w celu jego przywrócenia. Niestety bez efektu. Teraz nadarza się duża szansa na pomyślne zakończenie tych starań. Wszyscy wiemy jak dużym ułatwieniem dla naszych mieszkańców byłoby przywrócenie tej placówki.