NIBY NIC, A CIESZY OKO…

Tablice informacyjne na skwerze przy Urzędzie Miasta już działają i są idealnym uzupełnieniem tego miejsca. Pomysł, który wyszedł od radnych obecnej kadencji sprawdził się, a dowodem na to jest zainteresowanie mieszkańców naszego miasta.

Inwestycja, która nie wymagała zaangażowania olbrzymich środków, okazała się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać byli zaskoczeni zmianami, pozytywnymi zmianami. Stwierdzenie, że takich miejsc powinno być więcej skłania nas do rozważenia, aby drobne, lecz podobne inwestycje ubogacały nasze miasto.

Pomysł, aby uatrakcyjnić to miejsce miał swój początek podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. To właśnie podczas posiedzenia komisji padły pierwsze głosy, których owoce możemy dziś obserwować. Z inicjatywy radnego Pniewskiego rozpoczęta została dyskusja w tej sprawie, czego następstwem było zlecenie burmistrzowi przygotowania koncepcji zmian tego miejsca.

Burmistrz stając na wysokości zadania przedstawił projekt, którego realizacja cieszy dziś oko mieszkańców naszego miasta.

OFENSYWA INWESTYCJI W MARECKĄ OŚWIATĘ.

Termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz budowa kompleksu sportowego w ramach programu „orlik” wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 1 – to dziej się w Markach już dziś!

Rok 2012 przyniesie w Markach zdecydowane zmiany w infrastrukturze oświatowej. Jest to kontynuacja zamierzeń obecnej Rady Miasta, która kładzie duży nacisk na poprawę warunków edukacyjnych naszych młodych mieszkańców.

Obecnie trwają prace na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, która zmieni się nie do poznania. Zagospodarowanie terenu szkoły sprawi, że uczniowie dostaną do dyspozycji nowe boiska i bieżnie, a ich rodzice dodatkowe miejsca parkingowe. Wszystko to sprawi, że obiekt stanie się przyjazny i bezpieczny.

Rozpoczynają się również prace związane z termomodernizacją budynków szkolnych i przedszkolnych. Już w tym roku przeprowadzone zostaną pierwsze remonty, które zostaną wsparte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dzięki temu uda się zaoszczędzić znaczące środki w miejskiej kasie, które będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych inwestycji możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację, którą złożyłem w ostatnim czasie na ręce burmistrza.

INTERPELACJA W SPRAWIE PLANU INWESTYCJI NA ROK 2012, NA KTÓRE ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE ŚRODKI W TEGOROCZNYM BUDŻECIE.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE.