KUMULACJA PROBLEMÓW – ULICA CZARNIECKIEGO.

Ulica Stefana Czarnieckiego, to jedna z tych ulic naszego miasta, której mieszkańcy borykają się z coraz to nowymi problemami. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa, które pogorszyło się w ostatnim czasie! Dlaczego?

Podstawowym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, jest oznakowanie. Mówimy tu, o oznakowaniu zarówno poziomym, jak i pionowym. Okazuje się bowiem, że mieszkańcy ulicy Czarnieckiego, aby udać się do sklepu, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, zmuszeni są do wędrówki na około, ale to nie jedyny problem. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy Ci sami mieszkańcy mają potrzebę udania się na przystanek autobusowy w kierunku Warszawy. Oczywiście istnieje droga na skróty, ale ta usłana jest kałużami, gdyż jest to pobocze ulicy Sosnowej.

Kolejnym problemem, który stwarza zagrożenie dla mieszkańców jest brak znaku, który winien informować kierowców, jadących ulicą Sosnową, o ulicy Czarnieckiego. Należy pamiętać, że jest to prawdopodobnie najbardziej ruchliwe skrzyżowanie w Markach, a to powoduje częste i nagłe hamowania uczestników ruchu.

Natężenie ruchu na ulicy Sosnowej powoduje również potrzebę zainstalowanie lustra, ponieważ kierowcy chcący wyjechać z ulicy Czarnieckiego mają bardzo ograniczoną widoczność, co w dalszej perspektywie – grozi wypadkiem.

Dopełnieniem problemów, które doświadczyli mieszkańcy jest fakt, iż stan ich ulicy uległ zdecydowanemu pogorzeniu, w stosunku do okresu, w którym nie było jeszcze kanalizacji.

Podsumowując, należy stwierdzić, że jedynym rozwiązaniem dla mieszkańców ulicy Stefana Czarnieckiego, aby poprawić ich bezpieczeństwo będzie:

  1. Stworzenie nowego przejścia dla pieszych,
  2. Zainstalowanie lustra ułatwiającego wyjazd z ulicy Czarnieckiego,
  3. Oznakowanie pionowe informujące uczestników ruchu o istnieniu ul. Czarnieckiego,
  4. Doprowadzenie stanu ulicy Czanieckiego, do tego, który miał miejsce przed rozpoczęciem prac kanalizacyjnych (tłuczeń).

Warto wspomnieć, że problemy te były wielokrotnie zgłaszane do Urzędu Miasta, ale bez widocznych efektów dla mieszkańców ulicy Stefana Czarnieckiego. Tym razem mieszkańcy zgłosili problem do mnie, dlatego będę starał się zwrócić uwagę burmistrza, jak i Rady Miasta na problemy wspomnianych mieszkańców.