INWESTYCYJNA OFENSYWA W MARKACH, CZYLI PRZETARG, ZA PRZETARGIEM…

Inwestycje  to działania, które każdy mieszkaniec szybko zauważa, ponieważ dotyczą nas wszystkich. To, jaka skala inwestycji ma miejsce w naszym mieście – pokarzą liczby…

Okazuje się, że w latach 2006 – 2010, czyli za czasów poprzedniej Rady Miasta, ogłoszono nieco ponad 150 przetargów. Jeśli zaś chodzi o obecną kadencję Rady Miasta, która funkcjonuje od listopada 2010 roku, to liczba ogłoszonych przetargów przekroczyła 130.

Należy pamiętać, że mówimy o przetargach, które zostały ogłoszone, tylko w latach 2011 – 2012, a przecież rok się jeszcze nie skończył. To pokazuje skalę inwestycji, które mają miejsce w Markach, mimo że równolegle prowadzone są prace kanalizacyjne. Oczywiście część przetargów została dopiero rozstrzygnięta, część jest w fazie ogłoszenia, ale jedno jest pewne – inwestycje powstaną.

Miejmy nadzieję, że utrzymamy to tempo, bo w takiej sytuacji wynik obecnej Rady Miasta byłby imponujący – ponad 250 przetargów w cztery lata. Nasze miasto się zmienia, co pokazują powyższe informacje, ale to nie koniec. W dalszym ciągu planowane są nowe inwestycje, które mają poprawić standard życia naszych mieszkańców.

Trzymajmy, więc kciuki za ich powodzenie.

Informacje na temat przetargów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi

ULICA PRZYLEŚNA ODWODNIONA DO KOŃCA ROKU.

Trwają prace związane z odwodnieniem ul. Przylesnej.

Prace zostaną ukończone jeszcze w tym roku, a materiały, które zostały zastosowane do ich realizacji, pozwolą na zachowanie obecnej szerokości ulicy. Dodatkowo, aby zachować miejsca parkingowe, zaplanowane częściowe zakrycie rowu.

Zastosowanie ekopłyty, która nie jest najtańszym rozwiązaniem, przełoży się w przyszłości  na oszczędności, związane z konserwacją wspomnianego rowu.

KOLEJNE ŚRODKI DLA MAREK – WFOŚiGP DOFINANSUJE ODWODNIENIE!

Zarząd WFOŚiGP pozytywnie rozpatrzył kwestie związane z dofinansowaniem dla naszego miasta. Chodzi o kwotę 80 621 zł, która ma wesprzeć budowę odwodnienia ulicy Przyleśnej.

Wspomniana kwota będzie stanowiła 50% kosztu kwalifikowanego.

Umowa, która jest potwierdzeniem podjętych decyzji, została już podpisana, a wykonanie prac ma zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Do dobra wiadomość dla mieszkańców wspomnianej ulicy, ponieważ problemy w tym rejonie miasta, które spowodowane są zalewaniem posesji – dają się we znaki.

BIBLIOTEKA NARODOWA WSPIERA MARECKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ KWOTĄ – 11 TYŚ. ZŁ

Marecka Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 000 zł. Dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zostało przekazane na rzecz mareckiej biblioteki ze strony Biblioteki Narodowej.

Program, który realizowany jest w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej, skierowany został do bibliotek na terenie całego kraju. Wymogiem, który zakłada wspomniany program jest zakup nowości dla dzieci i młodzieży, który winien wynosić 1/3 przyznanej kwoty dofinansowania.

Środki, które pozyskała Biblioteka Publiczna Miasta Marki, zostały przeznaczone na zakup 535 woluminów. Z kwoty 11 000 zł, którą otrzymała nasza biblioteka, kwotę 3700 zł przeznaczono na zakup książek dla dzieci i młodzieży.

OKRĘGI JEDNOMANDATOWE UCHWALONE, CZYLI WYBORY 2014 NA NOWYCH ZASADACH!

Już w 2014 roku, czyli podczas kolejnych wyborów samorządowych będziemy głosować w myśl nowych przepisów. Chodzi o okręgi jednomandatowe, które określa uchwała Rady Miasta podjęta 7 listopada.

Ustalenie nowych okręgów wyborczych następuje w związku z nowymi przepisami ordynacji wyborczej, które przewidują wprowadzenie m. in. okręgów jednomandatowych do rad gmin. Sytuacja ta spowoduje, że będziemy głosować na konkretną osobę, konkretnego kandydata i będziemy mieć pewność, że głos ten będzie służył wyłącznie tej właśnie osobie. Wygra osoba, która zdobędzie największe poparcie mieszkańców w danym okręgu wyborczym, z pośród wszystkich kandydatów, z wszystkich komitetów wyborczych..

W tej sytuacji nie będzie miał wpływu numer na liście, jak miało to miejsce dotychczas.

Należy pamiętać, że w wyborach do rady, które odbyły się w 2010 roku, to numer na liście decydował często o ilości zdobytych głosów. Mieszkańcy, którzy nie wiedzieli, bądź nie znali poszczególnych kandydatów, głosowali często na pierwszego kandydata z listy partii, z którą sympatyzowali. Oznaczało to, że były to często głosy przypadkowe, które nie odzwierciedlały faktycznego poparcia dla danego kandydata.

Przykład:

Jeśli w danym okręgu wyborczym lista kandydatów partii X zdobyła ilość głosów, która dała jej prawo wprowadzenia 5 kandydatów do Rady Miasta, to właśnie 5 kandydatów z listy tej partii, którzy zdobyli największą liczbę głosów zostało radnymi, mimo że na listach kandydatów pozostałych partii Y, Z, W byli kandydaci, którzy indywidualnie dostali większą liczbę głosów od kandydatów z listy partii X, ale ich lista zdobyła ogółem zbyt mało głosów.

Obecnie wszystko ulegnie zasadniczej zmianie.

Uchwała mówi jasno, że Marki zostaną podzielone na 21 okręgów wyborczych i tylko jeden kandydat z poszczególnego okręgu będzie mógł być wygrany.

Uchwała Rady Miasta przyjęta 7 listopada 2012 r.

http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0007.2012.230.pdf

Jest to system zdecydowanie sprawiedliwszy od dotychczas obowiązującego, ale wprowadzenie go, będzie prowadziło do pewnych utrudnień. Chodzi o wspomniany podział miasta na nowe okręgi. Będą, bowiem rejony miasta, których mieszkańcy będą głosowali w nowych komisjach wyborczych i będą zmuszeni do zapoznania się ze zmianami.

 Jest to jednak sprawa oczywista, ponieważ każda zmiana powoduje sytuację, do której należy się przyzwyczaić. Jestem jednak przekonany, że Urząd Miasta przeprowadzi odpowiednią kampanię informacyjną i kolejne wybory odbędą się bez większych problemów.

PRZEBUDOWA 2 KM ROWÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA WFOŚ – START!

Rozpoczęta została inwestycja, która związana jest z przebudową rowu biegnącego od Trasy Toruńskiej do ul. Kordeckiego.

Ruszyła właśnie przebudowa rowu, który przebiega wzdłuż Skrzetuskiego do ul. Kordeckiego od Trasy Toruńskiejo. Rów ma długość 1386 metrów. Przebudowany zostanie również rów, który znajduje się wzdłuż ul. Długiej o długości 668 metrów. W sumie zrealizowana zostanie budowa ponad 2 km rówów w ramach projektu dofinansowanego na poziomie 49% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Umowa ma na celu niwelację rowu, umocnienie skarp oraz dna prefabrykatami.  Obecnie stan wspomnianych rowów pozostawia wiele do życzenia, a należy pamiętać, że są one odpowiedzialne za odwodnienia znaczącej części miasta. Na dzień dzisiejszy rowy te są odpowiedzialne za  odprowadzenie wody z blisko 8 km instalacji odwodnieniowych.

 

NOWA POCZTA JUŻ OTWARTA!

W poniedziałek 12 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie nowej filii Poczty Polskiej. W otwarciu uczestniczyli Krzysztof Sołśnia Dyrektor Poczty Polskiej, Marek Borowicz Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej, Monika Gozdołek Naczelnik Urzędu Pocztowego Marki I oraz władze naszego miasta.
 Filia mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta Marki (wejście od strony banku).

Godziny otwarcia nowego punktu:
– dni robocze (z wyjątkiem środy) 8.3o – 15.45
– w środy 10.45 – 17.45.