PRZEBUDOWA 2 KM ROWÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA WFOŚ – START!

Rozpoczęta została inwestycja, która związana jest z przebudową rowu biegnącego od Trasy Toruńskiej do ul. Kordeckiego.

Ruszyła właśnie przebudowa rowu, który przebiega wzdłuż Skrzetuskiego do ul. Kordeckiego od Trasy Toruńskiejo. Rów ma długość 1386 metrów. Przebudowany zostanie również rów, który znajduje się wzdłuż ul. Długiej o długości 668 metrów. W sumie zrealizowana zostanie budowa ponad 2 km rówów w ramach projektu dofinansowanego na poziomie 49% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Umowa ma na celu niwelację rowu, umocnienie skarp oraz dna prefabrykatami.  Obecnie stan wspomnianych rowów pozostawia wiele do życzenia, a należy pamiętać, że są one odpowiedzialne za odwodnienia znaczącej części miasta. Na dzień dzisiejszy rowy te są odpowiedzialne za  odprowadzenie wody z blisko 8 km instalacji odwodnieniowych.

 

NOWA POCZTA JUŻ OTWARTA!

W poniedziałek 12 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie nowej filii Poczty Polskiej. W otwarciu uczestniczyli Krzysztof Sołśnia Dyrektor Poczty Polskiej, Marek Borowicz Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej, Monika Gozdołek Naczelnik Urzędu Pocztowego Marki I oraz władze naszego miasta.
 Filia mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta Marki (wejście od strony banku).

Godziny otwarcia nowego punktu:
– dni robocze (z wyjątkiem środy) 8.3o – 15.45
– w środy 10.45 – 17.45.