BIBLIOTEKA NARODOWA WSPIERA MARECKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ KWOTĄ – 11 TYŚ. ZŁ

Marecka Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 000 zł. Dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zostało przekazane na rzecz mareckiej biblioteki ze strony Biblioteki Narodowej.

Program, który realizowany jest w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej, skierowany został do bibliotek na terenie całego kraju. Wymogiem, który zakłada wspomniany program jest zakup nowości dla dzieci i młodzieży, który winien wynosić 1/3 przyznanej kwoty dofinansowania.

Środki, które pozyskała Biblioteka Publiczna Miasta Marki, zostały przeznaczone na zakup 535 woluminów. Z kwoty 11 000 zł, którą otrzymała nasza biblioteka, kwotę 3700 zł przeznaczono na zakup książek dla dzieci i młodzieży.