KOLEJNE ŚRODKI DLA MAREK – WFOŚiGP DOFINANSUJE ODWODNIENIE!

Zarząd WFOŚiGP pozytywnie rozpatrzył kwestie związane z dofinansowaniem dla naszego miasta. Chodzi o kwotę 80 621 zł, która ma wesprzeć budowę odwodnienia ulicy Przyleśnej.

Wspomniana kwota będzie stanowiła 50% kosztu kwalifikowanego.

Umowa, która jest potwierdzeniem podjętych decyzji, została już podpisana, a wykonanie prac ma zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Do dobra wiadomość dla mieszkańców wspomnianej ulicy, ponieważ problemy w tym rejonie miasta, które spowodowane są zalewaniem posesji – dają się we znaki.