ULICA PRZYLEŚNA ODWODNIONA DO KOŃCA ROKU.

Trwają prace związane z odwodnieniem ul. Przylesnej.

Prace zostaną ukończone jeszcze w tym roku, a materiały, które zostały zastosowane do ich realizacji, pozwolą na zachowanie obecnej szerokości ulicy. Dodatkowo, aby zachować miejsca parkingowe, zaplanowane częściowe zakrycie rowu.

Zastosowanie ekopłyty, która nie jest najtańszym rozwiązaniem, przełoży się w przyszłości  na oszczędności, związane z konserwacją wspomnianego rowu.