JEST SZANSA NA REWITALIZACJE PARKU MIEJSKIEGO.

Teren parkowy, który znajduje się w sąsiedztwie pałacyku Briggsów ma szanse na przemianę. Wszystko za sprawą koncepcji mieszkanki naszego miasta, która w ramach pracy magisterskiej przygotowała wspomnianą koncepcję.

Praca Pani Agaty Woźniak, która została przygotowana pod kierunkiem dr. Kingi Kimic na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW była wystawiona w Urzędzie Miasta. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w czasie wystawienia wzbudziła zachwyt zarówno radnych, jak i burmistrza. Z ostatnio publikowanych informacji wynika, że rozpoczęte zostały prace, które związane są z przygotowaniem dokumentacji w tej sprawie. 

Sprawa zagospodarowania parku miejskiego, które jest zadaniem całorocznym w planie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jest w zainteresowaniu radnych, którzy podczas wczorajszego posiedzenia komisji zatwierdzili ten punkt, jako kolejne wyzwanie w 2013 roku.

park

Źródło: strona UM Marki