CIĘCIA W MARECKIEJ OŚWIACIE?

Od pewnego czasu toczą się dyskusje, których celem jest poszukiwanie oszczędności w miejskiej kasie. Jednym z pomysłów jest sięgnięcie do budżetu mareckiej oświaty. Czy taka propozycja jest dobrym rozwiązaniem?

W moim mniemaniu, jako radnego, ale przede wszystkim, jako przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, to zły pomysł. Cięcia, które w sposób bezpośredni przekładają się, na jakość funkcjonowania mareckich placówek, uważam za duże nadużycie.

Tematem przewodnim, który postawiłem sobie za tegoroczny cel, to poprawa wyników w nauce w naszych szkołach. To proces długoterminowy, ale dyskusję na ten temat trzeba rozpocząć już dziś. W tej sytuacji stał się to priorytet dla prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w 2013 roku.

Temat ambitny, dlatego nie wyobrażam sobie, aby poprawiać wyniki w nauce, przy jednoczesnych cięciach w oświacie.

Jutro odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, której głównym tematem będzie projekt budżetu 2013. Będzie to połączone posiedzenie z Komisją Rewizyjną, a co z tym idzie szykują się ciekawe obrady.

Z mojej strony mogę zapewnić, że nie poprę cięć w oświacie, które będą tyczyły się mareckich placówek oświatowych. Identyczne stanowisko w tej sprawie wyraził Zarząd naszego koła, jak i Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP.

Stanowisko w tej sprawie wyraziłem również za sprawą jednego z pism. (część odnosząca się do oświaty)

mailciecia