WARTBURGI, KTÓRE IRYTUJĄ MIESZKAŃCÓW MAREK…

Osobiście razi mnie ten widok, który stał się pośmiewiskiem internetu, opisującym stare wartburgi, jako wizytówkę Marek. Od lat nic się w tej sprawie nie robi, a przecież stan tych samochodów oraz ich przeznaczenie wskazują jednoznacznie, że nie powinny stać tam, gdzie stoją. Pasja właściciela to jedno, a porządek to drugie – takie jest moje zdanie…

W związku z tą sytuacją złożyłem wniosek do burmistrza o interwencję w tej sprawie. Wnoszę, aby miejscy urzędnicy wykorzystali wszelkie możliwości mediacji z właścicielem pojazdów, a dopiero w ostateczności posłużyli się interwencją policji z zastosowaniem przepisu, na który wskazuję we wniosku.

Poniżej treść wniosku.

WNIOSEK DOTYCZĄCY INTERWNCJI W SPRAWIE WARTBURGÓW PARKUJĄCYCH PRZY. UL. PIŁSUDSKIEGO

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

STARANIA O FOTORADAR NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO/WSPÓLNA/MAŁACHOWSKIEGO

W porozumieniu z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim zostało wystosowane pismo do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pismo dotyczy skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Wspólna/ Małachowskiego , które jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Markach, co potwierdził raport Komendy Stołecznej Policji.

Raport, jak i samo pismo są wynikiem interwencji, której się podjąłem w sprawie poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu.

Pismo do GGDKiA - sprawa m

GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC…

Swego czasu skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ul. Krótką było jednym z tych, które stwarzało duże ryzyko wypadku, czy stłuczki.

Sytuacja uległa zmianie, gdy w obrębie skrzyżowania pojawiło się lustro, o które apelowałem u burmistrza. Niestety, ale po pewnym czasie lustro zostało zniszczone. Znając sytuację, jaka panuje na wspomnianym skrzyżowaniu, interweniowałem o ponowny montaż lustra. Udało się – lustro po raz kolejny pojawiło się przy ul. Kościuszki.

Byłem przekonany, że kolejne lustro będzie spełniało swoją funkcję przez długi okres. Stało się jednak to, czego się nie spodziewałem… Lustro skradziono…

lustro

Zaistniała sytuacja sprawia, że będę zmuszony po raz kolejny interweniować w tej sprawie – podczas prac Rady Miasta. Sytuacja nie jest jednak śmieszna, ponieważ montaż lustra to koszt rzędu 600-700 zł. W tym przypadku będzie to już trzecie lustro, więc koszt wzrasta do ok. 2100 zł.

W ten sposób marnowane są nasze wspólne pieniążki, a przecież w Markach jest wiele miejsc, w których takie lustro by się przydało…

Najgorsze jest to, że osoby, które bezmyślnie pozbawiają wspomniane skrzyżowanie lustra, narażają mieszkańców na niebezpieczeństwo…

UNIJNY PROJEKT POMOŻE 1183 MARECKIM UCZNIOM!

Ostatnie wyniki szóstoklasistów wprawiły nas w zadowolenie, ponieważ były najlepsze w historii. Dziś możemy mieć kolejne powody do zadowolenia, a powodem tego jest fakt, że uczniowie mareckich szkół podstawowych dostaną wsparcie w postaci unijnego programu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.

W zbliżającym się roku szkolnym w Markach będzie realizowany projekt „Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z klas 1 – 3. Zajęcia z matematyki, czytania i pisania, logopedii, przyrody, gimnastyki korekcyjnej, czy integracji sensorycznej – to tylko niektóre z zajęć przewidzianych dla dzieci.

Zakłada się, że z zajęć skorzysta 1183 mareckich uczniów. Zajęcia skierowane będą do dzieci, które mają określone problemy dydaktyczne. Projekt przewiduje również zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy wykazują zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Kwota dofinansowania wynosi 535 147 zł, z podziałem na: prowadzenie zajęć dodatkowych -506 100 zł, doposażenie bazy dydaktycznej – 29 047 zł

Jestem przekonany, że wspomniany projekt przyczyni się w przyszłości do dalszego polepszania wyników w nauce mareckich uczniów.

RÓW PRZY UL. STAWOWEJ – MÓJ WNIOSEK DO BURMISTRZA W TEJ SPRAWIE!

W związku z zaistniałą sytuacją, która dotyczy złego stanu technicznego i wizualnego rowu przy ulicy Stawowej – składam wniosek na ręce burmistrza. Należy zwrócić uwagę, że rów ten został oddany do użytku w ostatnim czasie, a jego obecny stan budzi już wiele wątpliwości. Wydaje się, że ta inwestycja od samego początku była źle zaprojektowana, ponieważ opinie na temat wykonania rowu są delikatnie mówiąc – negatywne…

Dodatkowym faktem, który dowodzi, że projekt miał uchybienia jest brak bariery ochronnej, która zabezpieczałaby granicę rowu. Ten problem zostanie jednak rozwiązany, ponieważ Rada Miasta wskazała potrzebę budowy bariery energochłonnej burmistrzowi, który przychylając się do głosu radnych, wprowadził zmiany, umożliwiające zabezpieczenie środków na ten cel.

Mam nadzieję, że bariera zostanie wybudowana możliwie szybko, ale w pierwszej kolejności należy poprawić stan techniczny rowu, aby bariera mogła spełniać swoje zadanie.

WNIOSEK W WERSJI PDF

1a

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.