UNIJNY PROJEKT POMOŻE 1183 MARECKIM UCZNIOM!

Ostatnie wyniki szóstoklasistów wprawiły nas w zadowolenie, ponieważ były najlepsze w historii. Dziś możemy mieć kolejne powody do zadowolenia, a powodem tego jest fakt, że uczniowie mareckich szkół podstawowych dostaną wsparcie w postaci unijnego programu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.

W zbliżającym się roku szkolnym w Markach będzie realizowany projekt „Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z klas 1 – 3. Zajęcia z matematyki, czytania i pisania, logopedii, przyrody, gimnastyki korekcyjnej, czy integracji sensorycznej – to tylko niektóre z zajęć przewidzianych dla dzieci.

Zakłada się, że z zajęć skorzysta 1183 mareckich uczniów. Zajęcia skierowane będą do dzieci, które mają określone problemy dydaktyczne. Projekt przewiduje również zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy wykazują zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Kwota dofinansowania wynosi 535 147 zł, z podziałem na: prowadzenie zajęć dodatkowych -506 100 zł, doposażenie bazy dydaktycznej – 29 047 zł

Jestem przekonany, że wspomniany projekt przyczyni się w przyszłości do dalszego polepszania wyników w nauce mareckich uczniów.

RÓW PRZY UL. STAWOWEJ – MÓJ WNIOSEK DO BURMISTRZA W TEJ SPRAWIE!

W związku z zaistniałą sytuacją, która dotyczy złego stanu technicznego i wizualnego rowu przy ulicy Stawowej – składam wniosek na ręce burmistrza. Należy zwrócić uwagę, że rów ten został oddany do użytku w ostatnim czasie, a jego obecny stan budzi już wiele wątpliwości. Wydaje się, że ta inwestycja od samego początku była źle zaprojektowana, ponieważ opinie na temat wykonania rowu są delikatnie mówiąc – negatywne…

Dodatkowym faktem, który dowodzi, że projekt miał uchybienia jest brak bariery ochronnej, która zabezpieczałaby granicę rowu. Ten problem zostanie jednak rozwiązany, ponieważ Rada Miasta wskazała potrzebę budowy bariery energochłonnej burmistrzowi, który przychylając się do głosu radnych, wprowadził zmiany, umożliwiające zabezpieczenie środków na ten cel.

Mam nadzieję, że bariera zostanie wybudowana możliwie szybko, ale w pierwszej kolejności należy poprawić stan techniczny rowu, aby bariera mogła spełniać swoje zadanie.

WNIOSEK W WERSJI PDF

1a

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.