STYPENDIA DLA MARECKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW!

stypendiaRozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla mareckich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Termin składania wniosków upływa 7 października 2013 r.

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych, którzy na stałe są mieszkańcami Marek.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w następujących kategoriach:

– za osiągnięcia w nauce,

– za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

Wnioski o stypendium mogą składać:

– sami zainteresowani,

– rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

– rady pedagogiczne bądź rady szkół,

– dyrekcje szkół,

– organizacje samorządowe i społeczne,

– władze klubów i organizacji sportowych.

Wnioski muszą zostać złożone w Kancelarii Urzędu Miasta Marki przy Al. J. Piłsudskiego 95 w Markach do 7 października 2013 roku.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad przyznawania stypendiów, zawiera załącznik do uchwały  nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Dodatkowych informacji w sprawie przyznawania stypendiów udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Klonowej 7 w  Markach, nr tel. (22) 771-37-34.

Druk wniosku w wersji PDF