STYPENDIA DLA MARECKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW!

stypendiaRozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla mareckich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Termin składania wniosków upływa 7 października 2013 r.

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych, którzy na stałe są mieszkańcami Marek.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w następujących kategoriach:

– za osiągnięcia w nauce,

– za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

Wnioski o stypendium mogą składać:

– sami zainteresowani,

– rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

– rady pedagogiczne bądź rady szkół,

– dyrekcje szkół,

– organizacje samorządowe i społeczne,

– władze klubów i organizacji sportowych.

Wnioski muszą zostać złożone w Kancelarii Urzędu Miasta Marki przy Al. J. Piłsudskiego 95 w Markach do 7 października 2013 roku.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad przyznawania stypendiów, zawiera załącznik do uchwały  nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Dodatkowych informacji w sprawie przyznawania stypendiów udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Klonowej 7 w  Markach, nr tel. (22) 771-37-34.

Druk wniosku w wersji PDF

W TROSCE O MARECKIE DZIECI…

Rozpoczął się właśnie nowy rok szkolny, a to powoduje, że tysiące mareckich dzieci ruszyło do szkół i przedszkoli. W tej sytuacji należy zadbać o maksymalne bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców, którzy pokonują codzienną drogę do szkoły. W związku z Tym skierowałem wniosek do burmistrza, aby przeprowadzono kontrolę oznakowania poziomego i pionowego w sąsiedztwie mareckich placówek oświatowych.

Dodatkowo proszę o sprawdzenie stanu technicznego mareckich placów zabaw, a w szczególności piasku, znajdującego się w piaskownicach.

Mam nadzieję, że działa te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Marek oraz ich rodziców.

WNIOSEK W WERSJI PDF

wniosek oznakowanie pdf-page-001

PIŁKARSKIE MARKI 2013 – RUSZAJĄ ZAPISY!

turniejlogo1Turniej „PIŁKARSKIE MARKI 2013” to pierwsza edycja zmagań piłkarskich, które odbędą się 14 września na boisku orlika, przy Szkole Podstawowej nr1.

Turniej przewidziany jest dla mareckich uczniów w wieku 12-15 lat, i co ważne, pozwala na dowolny dobór członków zgłaszanych drużyn. Oznacza to, że nie ma konieczności, aby w jednej drużynie byli uczniowie tej samej szkoły. Idea turniej zakłada, że ma to być turniej drużyn podwórkowych.

Rozgrywki odbędą się w godzinach 10-18, a do rywalizacji przystąpi maksymalnie 8 drużyn ośmioosobowych.

Dla pierwszych 3 drużyn przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju.

Zgłoszenia do uczestniczenia w turnieju można składać do końca 9 września na stronie www.pilkarskiemarki.wordpress.com, gdzie znajdziemy wszelkie informacje na temat turnieju.

Turniej wspiera wicemarszałek województwa mazowieckiego – Krzysztof Strzałkowski.

Wśród sponsorów imprezy znaleźli się: TOYOTA MARKI, REAL oraz KSIĘGARNIA ELPAT.

Patronem medialnym jest gazeta ŻYCIE POWIATU NA MAZOWSZU.

Organizatorem turnieju jest radny miasta Marki – Arkadiusz Werelich, przy wsparciu koła PO w Markach.

 JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W TURNIEJU! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

baner pi