Radni zdecydowali…, działka pozostanie w zasobach miasta.

Radni zdecydowali, że działka na rogu ulicy Okólnej i Słonecznej, na której znajdował się swego czasu budynek komunalny – nie zostanie wystawiona na sprzedaż.

Z propozycją sprzedaży wystąpił do radnych burmistrz, ale radni głosami (5 ZA, 12 PRZECIW, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ), zdecydowali, że działka pozostanie w zasobach miasta.

Należy zwrócić uwagę, że działka o powierzchni ok. 2400 m dałaby wpływy do budżetu miasta w granicach 1 mln zł. Osobiście głosowałem jednak przeciw sprzedaży działki, ponieważ uważam, że obecna koniunktura nie sprzyja sprzedaży nieruchomości z uwagi na ich niskie ceny.

Dodatowym argumentem, aby pozostawić działkę w zasobach miasta jest fakt, że działka, która posiada wszystie media i znajduje się w ta dobrej lokalizcji może posłużyć miastu w przyszłości na cele pożytku publicznego.

działka

Uchwała intencyjna w sprawie budowy II linii metra na warszawskiej Białołęce.

stanowisko-page-001Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszego miasta oraz możliwości dalszego i systematycznego rozwoju Marek, złożony został pod obrady Rady Miasta Marki projekt uchwały intencyjnej w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie zmiany zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, polegającej na zmianie trasy końcowego północnego odcinka II linii metra.

Pod złożonym projektem uchwały podpisałem się wspólnie z radnym Marcinem Piotrowskim oraz radną Agnieszką Lużyńską, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważnym dla Marek przedsięwzięciem byłaby budowa metra w tak bliskiej odległości od naszego miasta.

Należy wspomnieć, że projekt uchwały intencyjnej jest owocem spotkania, które radny Piotrowski odbył w zeszłym tygodniu z burmistrzem dzielnicy Białołęka. Swego czasu miałem okazję prowadzić rozmowy z jednym z radnych dzielnicy Białołęka, który już wtedy podzielił się ze mną informacjami na temat planowanych działań samorządowców z ościennej dzielnicy, o czym pisałem w internecie.

W tej sytuacji cieszy fakt, że działania, które podjęliśmy wspólnie z radnym Piotrowskim oraz radną Lużyńską w celu poparcia starań Białołęki o zmianie lokalizacji końcowego odcinka II linii metra, dały impuls do kolejnych działań, które podjął burmistrz Marek i jego zastępczyni.

Mam nadzieję, że współpraca samorządów Marek i Białołęki, przy jednoczesnym wsparciu i przychylności osób decyzyjnych za budowę metra, pozwoli zrealizować jeden z jego odcinków w najbliższym sąsiedztwie naszego miasta.

Projekt uchwały oraz uzasadnienie

Sprzątnie „Konnych” – akcja zakończona sukcesem!

6

26 października miała miejsce akcja, mająca na celu uporządkowanie zbiornika wodnego „Konne” oraz terenu, który z nim bezpośrednio sąsiaduje. Dziś można powiedzieć, że mamy powody do zadowolenia, ponieważ akcja była bardzo udana, o czym świadczyła frekwencja wśród uczestników oraz efekt końcowy w postaci ilości zebranych śmieci…

Akcja porządkowania terenu rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11.00 i trwała blisko dwie godziny. W tym czasie udało się napełnić ponad 200 worków, z których każdy miał pojemność 120 litrów. Ilość zebranych śmieci pokazuje, że akcja była bardzo potrzebna, o czym świadczyły również głosy wśród zgromadzonych licznie mieszkańców Marek.

Z naszych obserwacji wynika jednak, że problem zaśmiecania obszaru, na którym znajduje się zbiornik „Konne” jest bardziej złożony. Okazuje się, że duże ilości śmieci zostały swego czasu zakopane i dziś ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe. Nasza akcja spowodowała, że ogromna ilość śmieci została usunięta z powierzchni ziemi i brzegów zbiornika, ale zbocza od ulicy Stawowej ukazały, co kryje to miejsce…

W akcji wzięli udział mareccy wędkarze, którzy zaangażowali do pomocy sprzęt pływający, dzięki któremu udało się dotrzeć do miejsc trudnodostępnych. W akcję włączyli się również mareccy strażacy, którzy dzielnie wspierali zbiórkę różnego rodzaju śmieci oraz członkowie lokalnego koła PO. W sobotnich porządkach mógł wziąć udział każdy, ponieważ zaproszenie skierowane było do wszystkich mieszkańców Marek, a w szczególności zamieszkujących okolicę zbiornika. 

Po dwugodzinnych porządkach nastąpił finał akcji. O godzinie 13.00 zapłonęło ognisko, na którym mieszkańcy rozpoczęli pieczenie kiełbasek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli skosztować wyśmienitej strażackiej grochówki, którą przygotowała marecka OSP. Finał akcji był doskonałą okazją do integracji mieszkańców Marek, którzy mogli zawiązać nowe sąsiedzkie znajomości…

Chciałby serdecznie podziękować w imieniu swoim, jak i radnego Marcina Piotrowskiego oraz szefów Społecznej Straży Rybackiej – Wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej akcji i tak licznie stawili się w minioną sobotę. Po raz kolejny pokazaliśmy, że w mareckiej społeczności jest potencjał, którego pokłady są niewyczerpalne…

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Tak to było…, czyli sprzęt dla mareckiej OSP.

Dziś marecka OSP to jedna z najprężniej rozwijających się jednostek tego typu w okolicy, a może Mazowsza czy kraju. Na to, że sytuacja jest tak dobra wpłynęło wiele okoliczności oraz zaangażowanie osób, bez których ten sukces nie mógłby mieć miejsca…

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nieprzeciętne zaangażowanie Zarządu oraz członków mareckiej OSP, bo to ich determinacja była i jest głównym składnikiem całości, którą można określić mianem sukcesu.

Pozyskanie sprzętu, w skład którego wchodziła m. in. łódź przekazana dla mareckich wędkarzy odbyło się przy przychylności wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Jedno z takich spotkań z udziałem dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofa Dąbrowskiego odbyło się w strażnicy mareckiej OSP. Mareccy strażacy mięli okazję przedstawić swoje plany skierowane ku rozwojowi jednostki oraz zaprezentować świeżo pozyskany sprzęt.

Mając okazję wzięcia udziału we wspomnianym spotkaniu oraz śledzenia na bieżąco działań mareckiej OSP jestem przekonany w 100%, że sprzęt trafia w dobre ręce. Wiem, że takie samo zdanie ma wojewoda mazowiecki, który w dużym podziwem obserwuje poczynania naszych strażaków…

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Emocje wokół budowy kolejnego marketu w Markach.

Od pewnego czasu wśród mieszkańców trwają dyskusję w sprawie budowy kolejnego marketu w Markach. Pojawiają się spekulacje, czy będzie to kolejna Biedronka, czy może Kaufland. Temat jest gorący, ponieważ pomysł budowy marketu przy ul. Bandurskiego nie przypadł do gustu mieszkańcom tej ulicy. Osobiście im się nie dziwię, ponieważ patrząc na okolicę ul. Małachowskiego, można się spodziewać dużych utrudnień komunikacyjnych w rejonie ul. Bandurskiego.

Dodatkowo funkcjonowanie marketu będzie na pewno generować zwiększony poziom hałasu itp. Do plusów można zaliczyć bliskość dobrze wyposażonego sklepu o charakterze spożywczo – przemysłowym. Budowa marketu z pewnością nie pomoże okolicznym sklepom, ale takie prawo rynku, gdzie konkurencyjność mniejszych z reguły nie ma szans z siecią handlową o charakterze globalnym.

Nie będę się jednak rozwodził nad plusami i minusami, ponieważ są one w mniejszym lub większym stopniu znane wszystkim mieszkańcom Marek. Chciałbym skupić się na kwestiach związanych z procedurami, które musiały zostać spełnione, aby market mógł powstać.

Mówi się, że miasto nie ma wpływu na to, czy obiekt handlowy tego typu powstanie. Czy do końca tak jest?

Okazuje się, że co prawda gmina nie ma narzędzi prawnych, aby taką budowę zablokować, czy jej zakazać, ale ma pewne możliwości, które leżą w jej gestii. Istnieje coś takiego jak zezwolenie na zjazd z drogi gminnej, którą w tym przypadku jest ulica Bandurskiego. To miasto jest zarządcą drogi, a decyzję taką wydaje Urzędu Miasta, za pełną wiedzą burmistrza. Należy pamiętać, że zezwolenie takie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej i Urząd może wydać zezwolenie, ale nie musi. Może również wydać je na czas określony z różnych względów. Podstawą do wydania takiej decyzji powinny być czynniki związane z bezpieczeństwem w danym rejonie i analizą oddziaływania obiektu handlowego na komunikację w danym rejonie miasta.

Miejscy urzędnicy powinni mieć w pamięci ile utrudnień spowodowała budowa marketu w okolicach ulicy Małachowskiego. Budowa marketu wymusiła duże zmiany organizacji w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna. Następstwa tych zmian trwają do dziś, ponieważ krzyżowanie to stało się po prostu niebezpieczne.

Zasadnicze pytanie brzmi, czy Urząd Miasta na czele z burmistrzem przeprowadzili jakiekolwiek analizy, które jednoznacznie wskazywały, że budowa marketu przy ulicy Bandurskiego nie będzie wprowadzała chaosu komunikacyjnego, którego naturalnymi następstwem będzie zwiększenie ryzyka wypadków, czy kolizji drogowych?

Tego nie wiem i nie wiedzą tego mieszkańcy Marek, ponieważ burmistrz nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji z radnymi, czy wspomnianymi już mieszkańcami rejonu ulicy Bandurskiego. Czy to dobrze, czy nie, to ocenią mieszkańcy, którzy będą posiadać za sąsiada obiekt handlowy o znacznej powierzchni…

Osobiście mam duże wątpliwości, czy ulica Bandurskiego jest szczęśliwą lokalizacją na budowę marketu. Szerokość ulicy sprawia, że z dużą trudnością mijają się samochody ciężarowe, a należy pamiętać, że funkcjonowanie sklepu będzie się wiązało z częstymi dostawami towaru, który zazwyczaj dostarczają, tak „lubiane” w Markach tiry…

Ruszyła kampania informacyjna – „MIESZKAŃCU DOBRZE OZNAKUJ SWÓJ DOM”

Szanowni Mieszkańcy,

 Pragnę zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotną kwestię, jaką jest właściwe

oznakowanie posesji. Prawidłowo oznakowany budynek powinien posiadać numer porządkowy, którego umiejscowienie będzie czytelne i dobrze widoczne.

Właściwe oznakowanie domu może uratować życie nasze i naszych najbliższych – skróci bowiem czas dojazdu jednostek ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.).

Sprawa oznakowania budynków nabiera szczególnego znaczenia w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też zwracam się do Państwa z apelem o sprawdzenie oznakowania swoich posesji oraz zadbania o ich jak najlepszą widoczność.

Z poważaniem,

Arkadiusz Werelich

oznakowanie

Pierwsze ulotki trafiły już do mieszkańców Marek, a dokładnie do południowej części miasta: 11 listopada, Okólna, Sosnowa, Kościuszki, Równa, Krótka, Krzywa, Bema, Głowackiego, Kołłątaja, Mickiewicza itp.

Zapraszamy Mieszkańców Marek do wzięcia udziału w akcji sprzątania zbiornika wodnego „Konne” oraz terenu bezpośrednio graniczącego z wodą.

„Konne” to jeden z nielicznych zbiorników wodnych na terenie naszego miasta, dlatego powinniśmy dbać o jego czystość, dbać w sposób szczególny. Niestety, ale w obecnej chwili teren, na którym znajdują się glinianki pozostawia wiele do życzenia. Zalegające śmieci sprawiają, że nasz mały rezerwat przyrody niszczeje na naszych oczach. Zaistniała sytuacja spowodowała, że narodziła się idea, mająca na celu zagospodarowania tego terenu dla mieszkańców Marek. Na początku roku pojawił się pomysł, aby przeprowadzić akcję porządkowania zbiornika „Konne” oraz terenu wokół niego. Konsekwencją ówczesnych decyzji jest akcja, która odbędzie się 26 października.

Akcję rozpoczynamy o godzinie 11.00 zbiórką na terenie przylegającym do zbiornika od strony ulicy Stawowej. W naszej akcji weźmie udział sprzęt pływający mareckiech wędkarzy, dzięki któremu zostaną usunięte śmieci z miejsc trudno dostępnych. Śmieci będą zbierane do worków, które przygotują organizatorzy. Prosimy jedynie o zaopatrzenie się w rękawice ochronne. Zakładamy, że intensywne porządkowanie zajmie nam ok. 2 godzin, dlatego finał akcji planowany jest na godzinę 13.00

Dla uczestników zaplanowaliśmy wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku oraz strażacką grochówkę. Na spragnionych czekać będą napoje oraz gorąca kawa i herbata. Oczywiście wszystkie te atrakcje zapewniają organizatorzy.

Miejmy nadzieję, że 26 października dopisze zarówno frekwencja, jak i pogoda?

Serdecznie zapraszamy – Marcin Piotrowski, Arkadiusz Werelich, Społeczna Straż Rybacka koła PZW nr 14 w Marach.

konne

Uwaga!

Już dziś serdecznie zapraszamy na sprzątanie terenu leśnego w okolicach ulicy Złotej w Markach. Porządki odbędą się w pierwszych tygodniach listopada. O dokładnym terminie będziemy informowali na bieżąco. Na akcję zapraszają: radna Agnieszka Lużyńska, oraz radni Marcin Piotrowski i Arkadiusz Werelich.