Bezpieczeństwo, obwodnica, sprawy lokalne…

Spotkanie z wojewodą Jackiem Kozłowskim było kolejnym, które okazało się owocne. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem powiatu wołomińskiego, czego nieodzownym elementem będzie obwodnica Marek, to jeden z kilku tematów poruszanych tego dnia.

Tematem, który jest bardzo ważny dla mieszkańców naszego miasta jest kwestia skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna. Są i będą czynione kolejne kroki w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu. Więcej informacji wkrótce…

jacek

Mój wniosek w sprawie propozycji do budżetu miasta Marki na 2014 rok.

W dniu wczorajszym złożyłem na ręce burmistrza wniosek, uwzględniający inwestycje, które według mnie powinny  znaleźć się w przyszłorocznym budżecie. Miejsce urzędnicy na czele z burmistrzem pracują obecnie  nad projektem budżetu, który powinien zostać przedłożony Radzie Miasta w połowie października. Mam nadzieje, że propozycje, o które wnioskuję, zostaną zapisane w projekcie, a radni odniosą się do nich z akceptacją.

wn bud1wn bud2