Wojewoda i GDDKiA popierają fotoradar przy Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna.

radar-220x146

Problem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna zmierza ku rozwiązaniu. Seria spotkań w tej sprawie sprawia, że mamy nowych sojuszników, co jest bardzo ważną kwestią. Ostatnie ze spotkań miało miejsce w środę, o czym informowałem w internecie.

To, że urządzenie powstanie jest niemal przesądzone, ale zależy nam na jego szybkim zainstalowaniu. Zdajemy sobie sprawę, że każdy miesiąc w tej sprawie jest niezmiernie ważny. Kolejnym krokiem w celu rozwiązania wspomnianego problemu jest pismo Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pana Leszka Sekulskiego, które zostało skierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Pismo GDDKiA do Głównego Insektoratu Transportu Drogowego

Sytuacja ta pokazuje, że GDDKiA popiera zdanie wojewody Jacka Kozłowskiego w sprawie mareckiego skrzyżowania. To spójne stanowisko będzie bardzo ważnym elementem rozmów z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Dodatkowo, po konsultacjach z wojewodą, złożyłem wniosek do burmistrza Janusza Werczyńskiego, w którym inicjuję zorganizowanie spotkania w szerszym gronie:

Wniosek w sprawie organizacji spotkania

Problem jest widoczny, a w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców Marek, dlatego wydaje się oczywistym, że pracuję nad tym, aby pomóc burmistrzowi w rozwiązaniu tego problemu. Dotychczasowe działania pokazują, że moje zaangażowanie w tej sprawie przynosi wymierne efekty, a końcowy sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Mam nadzieję, że burmistrz przychyli się do mojego wniosku i jako gospodarz miasta – zorganizuje spotkanie, którego jestem inicjatorem.

Jeśli nie będzie dobrej woli po stronie burmistrza, to będę zmuszony zorganizować takie spotkanie wspólnie z wojewodą. Staram się jednak nie pomijać burmistrza w tej sprawie, ponieważ, czy mi się to podoba, czy nie, to jest obecnym gospodarzem Marek.