Uchwała intencyjna w sprawie budowy II linii metra na warszawskiej Białołęce.

stanowisko-page-001Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszego miasta oraz możliwości dalszego i systematycznego rozwoju Marek, złożony został pod obrady Rady Miasta Marki projekt uchwały intencyjnej w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie zmiany zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, polegającej na zmianie trasy końcowego północnego odcinka II linii metra.

Pod złożonym projektem uchwały podpisałem się wspólnie z radnym Marcinem Piotrowskim oraz radną Agnieszką Lużyńską, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważnym dla Marek przedsięwzięciem byłaby budowa metra w tak bliskiej odległości od naszego miasta.

Należy wspomnieć, że projekt uchwały intencyjnej jest owocem spotkania, które radny Piotrowski odbył w zeszłym tygodniu z burmistrzem dzielnicy Białołęka. Swego czasu miałem okazję prowadzić rozmowy z jednym z radnych dzielnicy Białołęka, który już wtedy podzielił się ze mną informacjami na temat planowanych działań samorządowców z ościennej dzielnicy, o czym pisałem w internecie.

W tej sytuacji cieszy fakt, że działania, które podjęliśmy wspólnie z radnym Piotrowskim oraz radną Lużyńską w celu poparcia starań Białołęki o zmianie lokalizacji końcowego odcinka II linii metra, dały impuls do kolejnych działań, które podjął burmistrz Marek i jego zastępczyni.

Mam nadzieję, że współpraca samorządów Marek i Białołęki, przy jednoczesnym wsparciu i przychylności osób decyzyjnych za budowę metra, pozwoli zrealizować jeden z jego odcinków w najbliższym sąsiedztwie naszego miasta.

Projekt uchwały oraz uzasadnienie