Radni zdecydowali…, działka pozostanie w zasobach miasta.

Radni zdecydowali, że działka na rogu ulicy Okólnej i Słonecznej, na której znajdował się swego czasu budynek komunalny – nie zostanie wystawiona na sprzedaż.

Z propozycją sprzedaży wystąpił do radnych burmistrz, ale radni głosami (5 ZA, 12 PRZECIW, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ), zdecydowali, że działka pozostanie w zasobach miasta.

Należy zwrócić uwagę, że działka o powierzchni ok. 2400 m dałaby wpływy do budżetu miasta w granicach 1 mln zł. Osobiście głosowałem jednak przeciw sprzedaży działki, ponieważ uważam, że obecna koniunktura nie sprzyja sprzedaży nieruchomości z uwagi na ich niskie ceny.

Dodatowym argumentem, aby pozostawić działkę w zasobach miasta jest fakt, że działka, która posiada wszystie media i znajduje się w ta dobrej lokalizcji może posłużyć miastu w przyszłości na cele pożytku publicznego.

działka