Cykliczna Akcja Sprzątania Mareckich Lasów w mareckiej Strudze przyniosła kolejny rekord……

12 października miał miejsce trzeci etap cyklicznej akcji sprzątania mareckich lasów. Porządkowanie rozpoczęto ok. godz. 12 w okolicach ulicy Spacerowej, gdzie zebrali się mieszkańcy Marek.

Okazuje się, że każda kolejna akcja przynosi zwiększającą się frekwencję, a co za tym idzie większą ilość zebranych śmieci… Tym razem udało się zebrać 70 worków różnego rodzaju śmieci, z których każdy miał pojemność 120 litrów. Dotychczasowe dwa etapy akcji pozwoliły zebrać ok. 7500-8000 litrów śmieci, natomiast sobotnia mobilizacja mieszkańców zaowocowała ilością blisko 8500 litrów , co jest niewątpliwym sukcesem nas wszystkich.

Ostatnia akcja to nie tylko śmieci, ale również edukacja najmłodszych, którzy licznie wspomagali swoich rodziców w porządkach. Dzieci otrzymały upominki w postaci książek o tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego oraz długopisy nawiązujące wyglądem do otaczającej nas przyrody.

Akcja przyczyniła się również integracji mieszkańców, którzy mogli podzielić się swoimi opiniami na różne tematy w czasie pieczenia kiełbasek, przy tradycyjnym już ognisku.

Podsumowując sobotnią akcję, utwierdzam się w przekonaniu, że inicjatywa jest strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”, a dowodem na to są tysiące litrów śmieci, które zniknęły z mareckich lasów.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Wojewoda i GDDKiA popierają fotoradar przy Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna.

radar-220x146

Problem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna zmierza ku rozwiązaniu. Seria spotkań w tej sprawie sprawia, że mamy nowych sojuszników, co jest bardzo ważną kwestią. Ostatnie ze spotkań miało miejsce w środę, o czym informowałem w internecie.

To, że urządzenie powstanie jest niemal przesądzone, ale zależy nam na jego szybkim zainstalowaniu. Zdajemy sobie sprawę, że każdy miesiąc w tej sprawie jest niezmiernie ważny. Kolejnym krokiem w celu rozwiązania wspomnianego problemu jest pismo Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pana Leszka Sekulskiego, które zostało skierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Pismo GDDKiA do Głównego Insektoratu Transportu Drogowego

Sytuacja ta pokazuje, że GDDKiA popiera zdanie wojewody Jacka Kozłowskiego w sprawie mareckiego skrzyżowania. To spójne stanowisko będzie bardzo ważnym elementem rozmów z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Dodatkowo, po konsultacjach z wojewodą, złożyłem wniosek do burmistrza Janusza Werczyńskiego, w którym inicjuję zorganizowanie spotkania w szerszym gronie:

Wniosek w sprawie organizacji spotkania

Problem jest widoczny, a w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców Marek, dlatego wydaje się oczywistym, że pracuję nad tym, aby pomóc burmistrzowi w rozwiązaniu tego problemu. Dotychczasowe działania pokazują, że moje zaangażowanie w tej sprawie przynosi wymierne efekty, a końcowy sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Mam nadzieję, że burmistrz przychyli się do mojego wniosku i jako gospodarz miasta – zorganizuje spotkanie, którego jestem inicjatorem.

Jeśli nie będzie dobrej woli po stronie burmistrza, to będę zmuszony zorganizować takie spotkanie wspólnie z wojewodą. Staram się jednak nie pomijać burmistrza w tej sprawie, ponieważ, czy mi się to podoba, czy nie, to jest obecnym gospodarzem Marek.

Bezpieczeństwo, obwodnica, sprawy lokalne…

Spotkanie z wojewodą Jackiem Kozłowskim było kolejnym, które okazało się owocne. Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem powiatu wołomińskiego, czego nieodzownym elementem będzie obwodnica Marek, to jeden z kilku tematów poruszanych tego dnia.

Tematem, który jest bardzo ważny dla mieszkańców naszego miasta jest kwestia skrzyżowania ulic Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna. Są i będą czynione kolejne kroki w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym skrzyżowaniu. Więcej informacji wkrótce…

jacek

Mój wniosek w sprawie propozycji do budżetu miasta Marki na 2014 rok.

W dniu wczorajszym złożyłem na ręce burmistrza wniosek, uwzględniający inwestycje, które według mnie powinny  znaleźć się w przyszłorocznym budżecie. Miejsce urzędnicy na czele z burmistrzem pracują obecnie  nad projektem budżetu, który powinien zostać przedłożony Radzie Miasta w połowie października. Mam nadzieje, że propozycje, o które wnioskuję, zostaną zapisane w projekcie, a radni odniosą się do nich z akceptacją.

wn bud1wn bud2