„Pięć złotych minut” z udziałem mareckich szkół.

Wszystkie mareckie szkoły podstawowe wezmą udział w programie oraz konkursie „Pięć złotych minut”, który ma na celu zwiększenie praktycznej wiedzy na temat pomocy przedmedycznej.

Akcja skupia swym zasięgiem szkoły podstawowe z prawobrzeżnej Warszawy, a w tej edycji zostanie poszerzona o wszystkie szkoły podstawowe z terenu Marek.

Cieszę się, że dyrekcje mareckich szkół tak chętnie zgłosiły chęć przystąpienia do programu, który mam możliwość pilotować w naszym mieście.

inrtnet

Ostatniej edycji konkursu patronowali m. in. Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Borowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Alicja Dąbrowska, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Dariusz Działo, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Zbigniew Leszczyński, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Andrzej Szklarski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – Jan Domasik, Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców

Społeczna zbiórka na nagrodę dla osoby, której informacja pomoże odzyskać skradziony sprzęt mareckiej OSP!

pomocMareccy strażacy pomagają naszej społeczności, a ich zaangażowanie i poświęcenie zasługują na najwyższe słowa uznania. Niestety, ale kradzież sprzętu, który, na co dzień służy strażakom został skradziony. Kradzież to kradzież, ale to, co się zdarzyło zasługuje na szczególne słowa pogardy. Dla mnie kradzież sprzętu OSP jest na równi z kradzieżą np. defibrylatora, który może uratować czyjeś życie.

W związku z tym, że strażacy ochotnicy służą mareckiej społeczności, to my – mieszkańcy Marek powinniśmy teraz pomóc naszym strażakom.

Dajmy sobie chwilę i pozwólmy działać Policji. Jeśli zaś sprzęt nie odnajdzie się w najbliższych dniach, to proponuję zorganizować społeczną zbiórkę na nagrodę dla osoby, której informacja pomoże odzyskać skradziony sprzęt OSP.

Jeśli zaś (odpukać w niemalowane) sprzęt się nie znajdzie, to zebrane środki posłużą mareckiej OSP na zakup nowego sprzętu, który uzupełni stan jednostki, a który to został mocno naruszony w wyniku ostatniej kradzieży.

Mareckie przedszkola, a Karta Markowianina.

Do mareckich przedszkoli niepublicznych (prywatnych) uczęszcza blisko 860 dzieci w wieku przedszkolnym, których miejscem zamieszkania są Marki. Wiemy, że są również dzieci, które mieszkają na terenie Marek, ale z różnych powodów uczęszczają do przedszkoli poza miejscem swojego zamieszkania. Środki przeznaczone w 2014 roku na dofinansowanie działalności (dotacja) wspomnianych przedszkoli zabezpieczono kwotą 4 700 000 zł.

Dla porównania do przedszkoli publicznych dostało się 297 dzieci z terenu Marek. Wiadomym jest, że liczba złożonych wniosków była dwukrotnie większa, ponieważ koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych są mniejsze od tych w przedszkolach prywatnych. Koszt funkcjonowania przedszkoli publicznych sięga blisko 3 000 000 zł.

pd1

Widać, że rozwijające się miasto, jakim niewątpliwie są Marki, generuje duże zapotrzebowanie na miejsca w placówkach przedszkolnych. Wiemy również, że pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się z niemałymi wydatkami dla jego rodziców. Wiemy, że do tej pory miasto nie poradziło sobie z budową nowego przedszkola publicznego, czego następstwem jest blisko 300 rodziców, którzy składając wnioski do przedszkoli publicznych, zostało odprawionych z przysłowiowym kwitkiem.

W związku z zaistniałą sytuacją, uważam, że Urząd Miasta na czele z burmistrzem powinien podjąć rozmowy z właścicielami niepublicznych przedszkoli w celu uzgodnienia zniżek w ramach Karty Markowianina dla rodziców dzieci, których rodzice zameldowani są w Markach. Koszty zawiązane z posłaniem dziecka do przedszkola są przecież znaczącym obciążeniem dla domowych budżetów, a takie wsparcie byłoby na pewno odciążeniem dla wielu mareckich rodzin.

Karta Markowianina jest bardzo potrzebna w naszym mieście, ale Urząd Miasta musi zrobić wszystko, aby wsparcie było możliwie jak najlepiej ukierunkowane i realnie przełożyło się na domowe budżety.

Tablice informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci pod karą administracyjną oraz apelujące o szanowanie zieleni zostaną zamontowane na terenie zbiornika wodnego „KONNE”

W odpowiedzi na mój wniosek burmistrz przychylił się do montażu wspomnianych tablic na terenie zbiornika. Mam nadzieję, że nasze społeczeństwo uszanuje wkład mieszkańców, którym dobro terenów zielonych leży na sercu.

Cieszy fakt, że markowianie w coraz większym stopniu interesują się tym, co dzieje się w Markach i chętnie uczestniczą w życiu naszego miasta. To dobry zwiastun na przyszłość…

Wniosekodp tabliczki-page-001

3 200 000 zł = Komunikacja miejska w Markach

Koszty utrzymania komunikacji miejskiej w Markach sięgną w 2014 roku 3 200 000 zł, co będzie wzrostem w stosunku do roku 2013 o ponad 35%, gdzie zabezpieczono kwotę 2 349 000 zł.

logoztm

Głównym powodem takiego wzrostu jest wprowadzenie w mieście Karty Makowianina, która obciąży budżet miasta kwotą ok. 700 000 zł. Kwota ta ma w znaczący sposób złagodzić mieszkańcom Marek podwyżki biletów drugiej strefy biletowej, które mają wejść w życie z 1 stycznia 2014 roku.

Nasze miasto z każdym kolejnym rokiem ponosi coraz wyższe wydatki związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej, co pokazują poniższe kwoty:

2004 – 255 540,00

2006 – 384 297,00

2008 – 1 230 397,00

2013 – 2 349 000,00

2014 – 3 200 000,00

Zaistniała sytuacja pokazuje, że warto zastanowić się nad rozwiązaniem, o którym mówiłem swego czasu, a mianowicie o oddzielnej komunikacji miejskiej w Markach (http://werelich.com/2013/05/31/wiem-jak-w-markach-zbudowac-komunikacje-miejska/).

Doświadczenia karzą wskazywać, że kolejne lata współpracy z ZTM przyniosą kolejne podwyżki, co będzie coraz większym obciążeniem budżetu Marek, a są tego pewne granice…

Kanalizacja deszczowa w ulicy Szkolnej – ruszyła inwestycja warta ok. 847 000 zł

studnia

Prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej są kontynuacją inwestycji, które mają na celu poprawę sytuacji z odprowadzaniem wód opadowych w Markach.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecna Rada Miasta przeznaczyła i przeznacza na ten cel największe środki w historii. Odwodnienia, nowe rowy i modernizacja istniejących, kanalizacje deszczowe to inwestycje, na które przeznaczyliśmy środki liczone w milionach złotych.

Wykonawcą kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej jest firma DKM – Laskowscy z pobliskiej Kobyłki. Inwestycja związana jest z budową 500 mb kanału deszczowego, 18 przykanalików do wpustów deszczowych, 12 studni z osadnikiem oraz 2 studni z regulatorem przepływu.

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni drogi, wraz z jej podbudową na całej szerokości.

Zakończenie prac planowane jest na luty 2014 roku.

Niestety, ale w związku z realizacją inwestycji należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Mam nadzieję, że inwestor przeprowadzi prace sprawnie i bez opóźnień, a utrudnienia dla mieszkańców będą minimalne…