Kanalizacja deszczowa w ulicy Szkolnej – ruszyła inwestycja warta ok. 847 000 zł

studnia

Prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej są kontynuacją inwestycji, które mają na celu poprawę sytuacji z odprowadzaniem wód opadowych w Markach.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecna Rada Miasta przeznaczyła i przeznacza na ten cel największe środki w historii. Odwodnienia, nowe rowy i modernizacja istniejących, kanalizacje deszczowe to inwestycje, na które przeznaczyliśmy środki liczone w milionach złotych.

Wykonawcą kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej jest firma DKM – Laskowscy z pobliskiej Kobyłki. Inwestycja związana jest z budową 500 mb kanału deszczowego, 18 przykanalików do wpustów deszczowych, 12 studni z osadnikiem oraz 2 studni z regulatorem przepływu.

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni drogi, wraz z jej podbudową na całej szerokości.

Zakończenie prac planowane jest na luty 2014 roku.

Niestety, ale w związku z realizacją inwestycji należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Mam nadzieję, że inwestor przeprowadzi prace sprawnie i bez opóźnień, a utrudnienia dla mieszkańców będą minimalne…