Mareckie przedszkola, a Karta Markowianina.

Do mareckich przedszkoli niepublicznych (prywatnych) uczęszcza blisko 860 dzieci w wieku przedszkolnym, których miejscem zamieszkania są Marki. Wiemy, że są również dzieci, które mieszkają na terenie Marek, ale z różnych powodów uczęszczają do przedszkoli poza miejscem swojego zamieszkania. Środki przeznaczone w 2014 roku na dofinansowanie działalności (dotacja) wspomnianych przedszkoli zabezpieczono kwotą 4 700 000 zł.

Dla porównania do przedszkoli publicznych dostało się 297 dzieci z terenu Marek. Wiadomym jest, że liczba złożonych wniosków była dwukrotnie większa, ponieważ koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych są mniejsze od tych w przedszkolach prywatnych. Koszt funkcjonowania przedszkoli publicznych sięga blisko 3 000 000 zł.

pd1

Widać, że rozwijające się miasto, jakim niewątpliwie są Marki, generuje duże zapotrzebowanie na miejsca w placówkach przedszkolnych. Wiemy również, że pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się z niemałymi wydatkami dla jego rodziców. Wiemy, że do tej pory miasto nie poradziło sobie z budową nowego przedszkola publicznego, czego następstwem jest blisko 300 rodziców, którzy składając wnioski do przedszkoli publicznych, zostało odprawionych z przysłowiowym kwitkiem.

W związku z zaistniałą sytuacją, uważam, że Urząd Miasta na czele z burmistrzem powinien podjąć rozmowy z właścicielami niepublicznych przedszkoli w celu uzgodnienia zniżek w ramach Karty Markowianina dla rodziców dzieci, których rodzice zameldowani są w Markach. Koszty zawiązane z posłaniem dziecka do przedszkola są przecież znaczącym obciążeniem dla domowych budżetów, a takie wsparcie byłoby na pewno odciążeniem dla wielu mareckich rodzin.

Karta Markowianina jest bardzo potrzebna w naszym mieście, ale Urząd Miasta musi zrobić wszystko, aby wsparcie było możliwie jak najlepiej ukierunkowane i realnie przełożyło się na domowe budżety.