Budżet partycypacyjny – moja karta do głosowania. Bardzo trudny wybór…

Ruszyło głosowanie na propozycje do budżetu partycypacyjnego w Markach. Wśród 55 pozycji znajduje się wiele, które pokrywają się z moimi wnioskami do budżetu miasta Marki na 2014 rok (rewitalizacja parku, projekt rynku, ulica Jagiełły, Miedziana, Poznańska), dlatego nie składałem ich do budżetu partycypacyjnego.

Są również propozycje, których termin zgłoszenia zbiegł się z moimi (remont szatni oraz plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 1, plac zabaw w Przedszkolu nr 1), więc nie było sensu ścigać się, kto pierwszy. Z całego serca popieram propozycje, które zostały zgłoszone przez mieszkańców, a których liczba świadczy o ogromnych potrzebach, które są w naszym mieście.

Wybór był niezmiernie trudny, ale postanowiłem zagłosować na przedsięwzięcia, które w większym zakresie posłużą mareckiej społeczności:

1. Coś dla najmłodszych, czyli rozbudowa placów zabaw przy ulicach: Wspólna, Główna i Małachowskiego.

2. Coś dla nieco starszych, czyli remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1

3. Coś dla najstarszych mieszkańców Marek, czyli cykl wykładów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz ćwiczenia dla osób w grupie 50+

Ruszyły prace nad przyszłorocznym budżetem, więc będzie okazja, aby pochylić się nad problemami, które są, a które nie zostały zapisane w projekcie budżetu przedstawionym przez burmistrza.

partycypacyjny

Skrzyżowanie Piłsudskiego/Małachowskiego/Wspólna – przynoszę dobre wieści od wojewody.

Tak się składa, że właśnie w mikołajki przynoszę dobre wieści dla mieszkańców Marek, które przekazał mi wojewoda Jacek Kozłowski.

Nasze nieustające działania przyniosły konkrety. Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że montaż urządzenia rejestrującego wjazd na czerwonym świetle na wspomnianym skrzyżowaniu nastąpi w II połowie 2014 roku.

Wiadomość jest z gatunku dobrych, ale uznaliśmy z wojewodą, że należy działać dalej, a wynikiem tego jest kolejne pismo w tej sprawie, w którym wojewoda prosi o rozważanie możliwości montażu urządzenia jeszcze w I połowie przyszłego roku.

Jakiś czas temu zwracałem się do burmistrza z wnioskiem o zorganizowania spotkania, w którym mięli wziąć udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, czy organów, które bezpośrednio decydują o bezpieczeństwie na drodze krajowej.

Niestety, ale burmistrz uznał, że nie widzi potrzeby takiego spotkania i będzie się przyglądał obecnej sytuacji. Stanowisko burmistrza w tej sprawie zdziwiło wojewodę, ponieważ jak mówił – nie spotkał się jeszcze, aby burmistrz tej, czy innej gminy, nie chciał skorzystać ze wsparcia, które jest mu oferowane. Dziwny ten nasz burmistrz.

Informacja -z GITD - pozytywna - 2.11.13-page-001Pismo do GITD- Marki - 29.11.13 r.-page-001