Nowości w oświacie, czyli gmina zapewni wychowanie przedszkolne dla dzieci.

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w oświacie, które mają na celu w istotny sposób odciążyć kieszeń rodziców. Już w tym roku będziemy świadkami nowych regulacji dotyczących zadań należących do organu prowadzącego w zakresie wychowania przedszkolnego. Na początek pięciolatki…

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) wprowadza szereg nowości z zakresu zapewnienia wychowania przedszkolnego przez gminę na rzecz dzieci w wieku 3-5 lat. Zmiany zostały rozłożone w czasie, ale już w tym roku gmina zobowiązana jest zapewnić realizację obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

Przedszkolaki_sezon_2_Portfolio-400x250

O jakiej liczbie pięciolatków mówimy w przypadku Marek?

Według ewidencji na dzień 31 grudnia 2013 roku mamy w mieście 429 dzieci pięcioletnich (zameldowanych w Markach). Oferta, która została przygotowana dla wspomnianych dzieci przedstawia się następująco:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 – 2 oddziały (50 dzieci)
  • Przedszkole Miejskie nr 2 – 1 oddział (25 dzieci)
  • Przedszkole Miejskie nr 3 – 1 oddział (25 dzieci)
  • Szkoła Podstawowa nr 4 – 1,5 oddziału (37 dzieci)
  • Szkoła Podstawowa nr 5 – 1 oddział (25 oddział)

W tej sytuacji brakuje w Marach 267 miejsc dla pięciolatków, które zameldowane są w naszym mieście.

Jak to wygląda w praktyce?

Miasto, aby sprostać nowym zadaniom postanowiło zastosować rozwiązanie, które angażuje w cały proces – niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego działające na terenie Marek. Współpraca z selektorem prywatnym została wymuszona ograniczeniami lokalowymi. Okazuje się bowiem, że już dziś niektóre mareckie szkoły podstawowe są przepełnione, więc tworzenie nowych oddziałów przełożyłoby się na zdecydowane pogorszenie warunków nauki. Należy pamiętać, że odziały wychowania przedszkolnego nie mogą przekraczać 25 dzieci. W związku z tym powstał regulamin, według którego zostanie ogłoszony konkurs, a następnie wyłonione zostaną niepubliczne przedszkola, które zapewnią brakujące miejsca dla mareckich pięciolatków.

Ile to będzie kosztowało?

Według szacunków, które przeprowadzono dla 300 dzieci, Miasto zapłaciłoby prywatnym przedszkolom w formie dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2014 roku kwotę ok. 756 000 złotych, natomiast w okresie styczeń – sierpień 2015 roku kwotę 1 512 000 złotych.

Kolejne zmiany na korzyść rodziców nastąpią w latach 2015 – 2017. Gmina w formie zadania własnego będzie zobowiązana do zapewnienia wychowania przedszkolnego czterolatkom już od 1 września 2015 roku, natomiast trzylatkom od 1 września 2017 roku.

Zmiany, które są wynikiem ustawy powodują duże problemy dla Marek, które dysponują trzema publicznymi placówkami przedszkolnymi. Niestety, ale od niepamiętnych lat nie wybudowano w mieście nowego publicznego przedszkola, więc powstała na rynku usług przedszkolnych luka, którą idealnie wykorzystały prywatne placówki. Na dzień dzisiejszy na terenie Marek działa trzynaście niepublicznych przedszkoli, co pokazuje dysproporcję jaka panuje na tym rynku.

W tej kadencji udało się przeprowadzić wiele inwestycji w mareckiej oświacie i sporcie, ale wciąż mamy zaległości, które w wyniku poprzednich lat uległy spiętrzeniu. Ostanie lata pokazują, że wraz z dynamicznym rozwojem Marek, wzrastają potrzeby naszej oświaty i nic nie wskazuje na to, aby dynamika rozwoju naszego miasta uległa spowolnieniu. Należy zatem dalej inwestować w mareckie szkoły i przedszkola, ponieważ na inwestycjach dla najmłodszych mieszkańców Marek nie można oszczędzać.