Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna w Markach. Złóż swój podpis!

Skrzyżowanie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Fabryczną jest jednym z bardziej obciążonych w naszym mieście, wynikiem czego są nieustannie tworzące się korki. W dużej mierze wynika to z niefortunnego układu skrzyżowania, czyli wyjazdu z ulicy Fabrycznej w kierunku Warszawy i Białegostoku, który jest zbyt wąski…

Zaistniałą sytuację potwierdzają relacje mieszkańców, którzy wielokrotnie sygnalizowali problem tworzących się korków, którym przecież można zaradzić. Jednym z rozwiązań, które wchodzą w grę jest przebudowa skrzyżowania poprzez zwężenie istniejącej w tym miejscu wysepki lub jej całkowitą likwidację. Zarządcą drogi powiatowej, którą jest ulica Fabryczna jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, natomiast drogi krajowej, czyli ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym przypadku postanowiłem zwrócić się z prośbą o interwencję poselską do Poseł na
Sejm RP – Alicji Dąbrowskiej. Wiadomym jest, że interwencja posła będzie miała większą siłę przebicia niż radnego. Otrzymałem zapewnienie Pani Poseł, że taka interwencja z jej strony będzie wysłana do zarządców wymienionych ulic. Wiadomym jest również, że licznie złożone podpisy mieszkańców Marek pod wspomnianą interwencją  – zwiększą siłę przekazu zaistniałego problemu.

W tej sytuacji zachęcam Wszystkich Mieszkańców Marek do składania podpisów pod petycją, które zostaną przekazane wraz z pismem do Poseł Alicji Dąbrowskiej. W dalszej kolejności petycja
oraz podpisy zostaną załączone do interwencji poselskiej skierowanej do zarządców ulic: Piłsudskiego
i Fabrycznej.

Poniżej link do petycji w sprawie przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego/Fabryczna:

PETYCJA W SPRAWIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA PIŁSUDSKIEGO/FABRYCZNA W MARKACH

Zdjęcia ilustrujące zaistniałą sytuacją na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Fabryczna w Markach:

 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: ul. Kościuszki, Zagłoby

W dniu 30 stycznia 2014 roku złożyłem na ręce Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego wniosek o interwencję w sprawie przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na ulicy Tadeusza Kościuszki na wysokości ulicy Michała Wołodyjowskiego oraz na ulicy Jana Onufrego Zagłoby.

Pismo to było następstwem wniosku, który w dniu 28 października 2013 r. został złożony na Pańskie ręce za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta Marki. Wcześniej również zwracałem uwagę na zaistniały problem za sprawą wniosku z dnia 4 września 2013 r., który także adresowałem do Pana – Panie Burmistrzu. Zwrócił Pan wówczas uwagę, że odcinek ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Sosnowej do granicy m. st. Warszawa od 1 stycznia 2014 r. stanie się drogą powiatową, a co za tym idzie, sprawę należy zgłosić do Starostwa Powiatu Wołomińskiego, jako przyszłego zarządcy drogi. Tak też uczyniłem.

Powołując się na uchwałę nr XXI – 228/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 roku skierowałem pismo do Pana Starosty. Odpowiedź ze strony Starostwa Powiatu Wołomińskiego wskazywała jednak, że wspomniany odcinek ulicy wcale nie stał się drogą powiatową z dniem 1 stycznia 2014 r. Powodem takiej sytuacji była rozbieżność uchwały XXI-228/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Powiatu Wołomińskiego, a uchwałą XL/308/2013 Rady Miasta Marki. W tej sytuacji fragment ul. Tadeusza Kościuszki nadal jest drogą gminną, a jego zarządcą jest Urząd Miasta Marki.

Tak się szczęśliwie złożyło, że podczas posiedzenia połączonych komisji: Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury i Sportu mięliśmy okazję gościć Pana Starostę Piotra Uścińskiego, którego zapytałem o całą sprawę.Okazało się, że Starosta doskonale znał temat i dziwił się, że Burmistrz Miasta Marki nie interweniuje w celu rozwiązania zgłaszanego przeze mnie problemu. Jak stwierdził, to 1 styczeń 2015 r. będzie prawdopodobną datą, z którą wspomniany odcinek ul. Tadeusza Kościuszki stanie się drogą powiatową.

W związku z zaistniałą sytuacją proszę Pana Burmistrza o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy znana jest konkretna data, z którą odciek ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Sosnowej do granicy m. st. Warszawa stanie się drogą powiatową?

2. Czy Urząd Miasta Marki ma w planach podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach, które wskazałem we wniosku z dnia 28 października 2013 r.?

3. Jeśli tak, to które ze wskazanych przeze mnie rozwiązań brane są pod uwagę?-

– Pomalowanie wspomnianych przejść dla pieszych w kolorze biało-czerwonym,

– Zastosowanie dodatkowego oznakowania pionowego w okolicy wspomnianych z informacją:

UWAGA! PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH lub KIEROWCO ZWOLNIJ! PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH,

– Zastosowanie sygnalizacji świetlnej informującej o przejściu dla pieszych,

– Zastosowanie elementów odblaskowych zwiększających widoczność przejścia dla pieszych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że mamy obecnie okres wakacyjny. Warto, aby w tym czasie podjąć działania mające na celu poprawę sytuacje we wskazanych przeze mnie lokalizacjach. Należy pamiętać, że po zakończonych wakacjach dziesiątki mareckich dzieci pomaszeruje chodnikiem przy ul. Tadeusza Kościuszki do Szkoły Podstawowej Nr 1, ale żeby się tak stało, to muszą one przedostać się na ten chodnik bezpiecznymi przejściami dla pieszych, których obecnie nie ma. Warto wziąć pod uwagę fakt, że przed nami okres jesienno-zimowy, w którym szybko zapada zmrok, dlatego dobrze widoczne przejścia dla pieszych są tymi, których oczekują rodzice dzieci posyłających codziennie swoje pociechy do wspomnianej szkoły podstawowej.

W załączeniu przesyłam szereg zdjęć, które dokumentują niedostateczne oznakowanie pionowe lub jego całkowity brak przed przejściami znajdującymi się w rejonie ulicy Michała Wołodyjowskiego oraz ulicy Jana Onufrego Zagłoby. Oznakowanie poziome jest wyblakłe i ledwo widoczne dla nadjeżdżających samochodów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ulica Tadeusza Kościuszki jest tą ulicą na której odbywa się ruch drogowy o dużym natężeniu. Tym bardziej należy podjąć niezwłoczne działania w celu poprawy bezpieczeństwa na wspomnianych przejściach dla pieszych.Do wniosku dołączam również listę z podpisami mieszkańców Marek, które zebrał Pan Wojciech Wasikowski – jeden z mieszkańców tego rejonu Marek oraz ksero wniosku, który złożyłem w dniu 28 października 2013 r.Mam nadzieję, iż wszystkie te argumenty sprawią, że jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone niezbędne prace w celu zwiększenia bezpieczeństwa we wskazanych przeze mnie lokalizacjach. Zaznaczam jednocześnie, że sprawia ciągnie się już od blisko roku, gdy złożyłem pierwszy z wniosków, dlatego liczę, że tym razem problem zostanie rozwiązany definitywnie.

Proszę, aby odpowiedź na ww. pismo została sporządzona w wersji pisemnej. Link do złożonej petycji: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10690

Odpowiedź burmistrza na mój wniosek w sprawie przejść dla pieszych na ulicy Tadeusza Kościuszki (Wołodyjowskiego, Zagłoby), pod którym podpisało się 173 Mieszkańców Marek.

odp1-635x900

odp2-635x900

Czy odpowiedź jest satysfakcjonująca? Moim zdaniem nie, z uwagi na zwlekanie z reakcją w oczekiwaniu na przejęcie drogi przez powiat. Oby takie postępowanie nie miało negatywnych skutków w postaci wypadków drogowych, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej.Pytanie, czy Was zadawala takie stanowisko burmistrza w tej sprawie?