Moja interpelacja w sprawie długości sieci dróg powiatowych w poszczgólnych gmianach Powiatu Wołomińskiego.

Powiat Wołomiński to 12 gmin, a każda z nich ma zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne możliwości. Dużo mówi się ostatnio o zrównoważonym rozwoju Powiatu Wołomińskiego, co jest w pełni zrozumiałe z uwagi na różny stopień tego rozwoju na przełomie ostatnich lat w każdej z wspomnianych 12 gmin. Mnie osobiście najbardziej interesuje, jak obecnie przedstawia się długość sieci dróg powiatowych w każdej z gmin oraz to, jak logicznie ta sieć dróg jest ze sobą powiązana. Ciekawi mnie również, jak drogi powiatowe powiązane są z drogami wojewódzkimi i krajowymi, aby razem tworzyć infrastrukturę drogową skierowaną dla dobra mieszkańców? Dlatego właśnie skierowałem interpelację do Starosty Powiatu Wołomińskiego o następującej treści:

Powiat Wołomiński składa się obecnie z dwunastu gmin, w tym gmin miejskich: Marki, Zielonka, Ząbki, Kobyłka; gmin miejsko – wiejskich: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin; gmin wiejskich: Dąbrówka, Klembów, Jadów, Poświętne oraz Strachówka. Każda z tych gmin dysponuje znacznie różniącą się od siebie siecią dróg powiatowych.

W związku z tym, zwracam się do Pana Starosty z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie?

Proszę o przygotowanie zestawienia, które będzie zawierało następujące informacje:

– nazwę drogi powiatowej,

– gminę, na terenie której dana droga powiatowa się znajduje,

– długość w kilometrach danej drogi powiatowej,

– nawierzchnię drogi powiatowej (gruntowa, utwardzona, asfaltowa, itp.),

– datę, od której dana droga stała się drogą powiatową,

– roczny koszt utrzymania danej drogi powiatowej.

Sugeruję, aby dane zestawienie zostało sporządzone w formie tabeli, co będzie przejrzyste w odbiorze.

Z góry dziękuję za udzielone informacje.

drogi powiatowe