Interpelacja w sprawie jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Z dużym niepokojem odczytuję opinie Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Wołominie, a dokładniej mówiąc świadczonych przez szpital usług. Mam tu głównie na myśli obsługę pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), gdzie podejście pracowników szpitala w Izbie Przyjęć/Rejestracji jest daleka od oczekiwań pacjentów. Opisując najkrócej wspomniane zastrzeżenia mógłbym je określić stwierdzeniem – niemiła obsługa. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, bo każdy przecież może mieć tzw. „gorszy dzień”, gdyby nie fakt, że opinie te się powtarzają,
a dodatkowo dochodzą do tego opinie lekceważenia pacjentów, czy brak chęci udzielenia podstawowych informacji – jednym słowem niezadowalająca jakość obsługi pacjentów naszego Powiatu.

Chciałbym zaznaczyć, że moja interpelacja nie ma na celu jakiegokolwiek ataku na Szpital Powiatowy w Wołominie – jako całości, ponieważ w placówce tej pracuje wielu wartościowych i wspaniałych fachowców. Proszę potraktować moje pismo jako troskę
o pacjentów – Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, którzy muszą odczuwać szerokorozumiane zadowolenie z usług szpitala w ich pełnym zakresie. Jednocześnie, dbając o dobry wizerunek Powiatu Wołomińskiego nie możemy sobie pozwolić na ww. sytuacje.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Starosty z prośbą podjęcia stosownych działań mających na uwadze poprawę jakości obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym
w Wołominie. Proszę również o informację, jakie działania podjęła dyrekcja szpitala w celu wyeliminowania zdarzeń, o których wspominam w pierwszej części tego pisma.

W imieniu swoim, jak i Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego z góry dziękuję Panu Staroście za podjęte działania.

Powyższej treści interpelację złożyłem na ręce Starosty Powiatu Wołomińskiego. Czekam na odpowiedź.

szpital