Poprawa obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Mimo wyjaśnień dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprawie obsługi pacjentów – zostanie podjęta stosowna uchwała na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej, o czym poniżej. Dodatkowo Zarząd Powiatu, jak i sam starosta prowadzi rozmowy i działania w celu poprawy świadczonych usług, a dyrekcja szpitala zobowiązała się do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy obsługi pacjentów w swojej placówce. Mam nadzieję, że wszystko to przełoży się na zadowolenie pacjentów gmin powiatu wołomińskiego.

Odpowiedź na moją interpelację w sprawie obsługi pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Wołominie, a w szczególności na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR):

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=26316

odp interp.szpital-page-001