#WerelichPomaga – kolejny dyżur radnego pod chmurką!

Moi Drodzy, Szanowni Państwo, już dziś zapraszam na kolejny dyżur radnego pod chmurką – przyszły wtorek, tj. 20.09.2016 r., w godz. 8:00 – 10:00! To będzie dobry czas na rozmowy o Markach, o Powiecie przy porannej kawie i herbacie. Zapraszam!
#Marki #MiastoMarki #dlaMarek #dlaMieszkańców #PowiatWołomiński #WerelichPomaga #wartorozmawiać

dyzur

Komisje konkursowe – NGO – zapraszam!

W imieniu władz Powiatu Wołomińskiego zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 (w tym także zadań wieloletnich).

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

ngo.jpg

Pomagamy!

Bardzo dobra informacja dla wszystkich osób, które bezpośrednio, bądź pośrednio zainteresowane są problemami emocjonalnymi, ruchowimi, czy tymi związanymi z mową, a także osób po wylewach, z problemami ruchowymi, zaburzeniami słuchu, wycofaniem.

Powiat Wołomiński postanowił kontynuować projekt „Punkt diagnostyczno-terapeutyczny słyszę, mówię, czuję” wznowił działania po przerwie wakacyjnej.

Projekt prowadzony przez Fundację „Słyszę-Mówię-Czuję” jest współfinansowany przez Powiat Wołomiński.