Sosnowa i Kościuszki, a budżet na rok 2017.

W dniu dzisiejszym złożyłem drogą elektroniczną wniosek do budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017. Sporo udało się nam już zrobić w tej sprawie, ale jeszcze wiele przed nami… czekamy m. in. na wyniki dofinansowania z ZIT – tu czeka ponad 2 mln zł. Nieustannie podkreślam, że tylko dzięki bardzo dobrej współpracy władz #MiastoMarki i#PowiatWołomiński jest szansa na realizację tej wyczekiwanej przez Mieszkańców inwestycji. Będzie dobrze, bo musi być dobrze… Optymizm i tylko optymizm…

14258340_1170726706328591_7251768248776275568_o

#WCpark To Wasz projekt!

Już od dziś Mieszkańcy Marek mogą oddawać swoje głosy na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Można głosować w formie tradycyjnej , jak również elektronicznej, a to wszystko dla wygody Mieszkańców Marek, którzy chcą wziąć udział w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku każdy z nas może oddać swój głos na jeden z projektów w każdej z kategorii: KULTURA I EDUKACJA, SPORT I REKREACJA, INFRASTRUKTURA DROGOWA oraz INNE.

Drodzy Mieszkańcy, w tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kategorię INNE, gdzie jednym z projektów jest „Budowa publicznej, ogólnodostępnej toalety w Markach”. Lokalizacją wspomnianej toalety byłby miejski park przy ul. Piłsudskiego lub jego najbliższa okolica. Wniosek o budowę takiej toalety złożyłem w imieniu Was – Mieszkańców, ponieważ to właśnie Wy apelowaliście podczas jednego z moich dyżurów na bazarze przy ul. Paderewskiego o interwencję w tej sprawie. Dosłownie chwilę po tym dyżurze rozpocząłem pracę nad wnioskiem, który następnie złożyłem w Urzędzie Miasta Marki. To jest Wasz projekt!

Dziś macie Państwo doskonałą okazję, aby za pośrednictwem tego wniosku, Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizować swój apel o budowę publicznej i ogólnodostępnej toalety w Markach! Wystarczy oddać swój głos!

„Budowa publicznej i ogólnodostępnej toalety w parku miejskim w Markach jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, którzy licznie korzystają z miejskiej zieleni parku. Miejsce to jest głównym punktem rekreacji i spotkań mieszkańców Marek. W parku znajduje się również plac zabaw dla dzieci , z którego chętnie korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Park jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wycieczek mareckich placówek oświatowo-przedszkolnych. To wszystko sprawia, że istnieje wyraźna potrzeba budowy w Markach publicznej i ogólnodostępnej toalety dla mieszkańców. Dodatkowym argumentem jest centralna lokalizacja parku, który przechodzi proces rewitalizacji i stanie się niebawem bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie Marek – pewnego rodzaju wizytówka miasta.”- tak właśnie uzasadniłem swój wniosek. Myślę, że rzeczowo…

Głosuj online!

Pobierz kartę do głosowania w formie tradycyjnej

Pobierz zgodę opiekuna prawnego, jeśli osoba głosująca jest niepełnoletnia – forma tradycyjna

PLAKAT.jpg

Więcej o formach głosowania, terminach i zasadach poniżej:

ZASADY MARECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Ile środków do podziału? Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 600.000 złotych. Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych. 

W jaki sposób można oddać głos na zgłoszone propozycje zadań? Aby oddać głos należy wypełnić kartę do głosowania, wskazując nie więcej niż 1 zadanie w każdej z kategorii. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Kiedy i gdzie można oddać głos? od 15 do 30 września 2016 Kancelaria Urzędu Miasta Marki (pokój nr 6), Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5), Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2), w godzinach otwarcia ww. instytucji 30 września będzie możliwość oddania głosu w Urzędzie Miasta Marki do północy podczas dodatkowego dyżuru.

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” do 30 września 2016 – decyduje data stempla pocztowego

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  –  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu,

Elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem www.zdecyduj.marki.pl,

za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki – https://marki.eboi.pl do 30 września 2016 do godz. 23:59

Kiedy znane będą wyniki głosowania? Wyniki konsultacji opublikowane zostaną 20 października 2016.

Źródło: Urząd Miasta Marki