#WCpark To Wasz projekt!

Już od dziś Mieszkańcy Marek mogą oddawać swoje głosy na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Można głosować w formie tradycyjnej , jak również elektronicznej, a to wszystko dla wygody Mieszkańców Marek, którzy chcą wziąć udział w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku każdy z nas może oddać swój głos na jeden z projektów w każdej z kategorii: KULTURA I EDUKACJA, SPORT I REKREACJA, INFRASTRUKTURA DROGOWA oraz INNE.

Drodzy Mieszkańcy, w tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kategorię INNE, gdzie jednym z projektów jest „Budowa publicznej, ogólnodostępnej toalety w Markach”. Lokalizacją wspomnianej toalety byłby miejski park przy ul. Piłsudskiego lub jego najbliższa okolica. Wniosek o budowę takiej toalety złożyłem w imieniu Was – Mieszkańców, ponieważ to właśnie Wy apelowaliście podczas jednego z moich dyżurów na bazarze przy ul. Paderewskiego o interwencję w tej sprawie. Dosłownie chwilę po tym dyżurze rozpocząłem pracę nad wnioskiem, który następnie złożyłem w Urzędzie Miasta Marki. To jest Wasz projekt!

Dziś macie Państwo doskonałą okazję, aby za pośrednictwem tego wniosku, Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizować swój apel o budowę publicznej i ogólnodostępnej toalety w Markach! Wystarczy oddać swój głos!

„Budowa publicznej i ogólnodostępnej toalety w parku miejskim w Markach jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, którzy licznie korzystają z miejskiej zieleni parku. Miejsce to jest głównym punktem rekreacji i spotkań mieszkańców Marek. W parku znajduje się również plac zabaw dla dzieci , z którego chętnie korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. Park jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz wycieczek mareckich placówek oświatowo-przedszkolnych. To wszystko sprawia, że istnieje wyraźna potrzeba budowy w Markach publicznej i ogólnodostępnej toalety dla mieszkańców. Dodatkowym argumentem jest centralna lokalizacja parku, który przechodzi proces rewitalizacji i stanie się niebawem bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie Marek – pewnego rodzaju wizytówka miasta.”- tak właśnie uzasadniłem swój wniosek. Myślę, że rzeczowo…

Głosuj online!

Pobierz kartę do głosowania w formie tradycyjnej

Pobierz zgodę opiekuna prawnego, jeśli osoba głosująca jest niepełnoletnia – forma tradycyjna

PLAKAT.jpg

Więcej o formach głosowania, terminach i zasadach poniżej:

ZASADY MARECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Ile środków do podziału? Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 600.000 złotych. Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych. 

W jaki sposób można oddać głos na zgłoszone propozycje zadań? Aby oddać głos należy wypełnić kartę do głosowania, wskazując nie więcej niż 1 zadanie w każdej z kategorii. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Kiedy i gdzie można oddać głos? od 15 do 30 września 2016 Kancelaria Urzędu Miasta Marki (pokój nr 6), Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5), Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2), w godzinach otwarcia ww. instytucji 30 września będzie możliwość oddania głosu w Urzędzie Miasta Marki do północy podczas dodatkowego dyżuru.

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” do 30 września 2016 – decyduje data stempla pocztowego

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  –  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu,

Elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem www.zdecyduj.marki.pl,

za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki – https://marki.eboi.pl do 30 września 2016 do godz. 23:59

Kiedy znane będą wyniki głosowania? Wyniki konsultacji opublikowane zostaną 20 października 2016.

Źródło: Urząd Miasta Marki

#WerelichPomaga – kolejny dyżur radnego pod chmurką!

Moi Drodzy, Szanowni Państwo, już dziś zapraszam na kolejny dyżur radnego pod chmurką – przyszły wtorek, tj. 20.09.2016 r., w godz. 8:00 – 10:00! To będzie dobry czas na rozmowy o Markach, o Powiecie przy porannej kawie i herbacie. Zapraszam!
#Marki #MiastoMarki #dlaMarek #dlaMieszkańców #PowiatWołomiński #WerelichPomaga #wartorozmawiać

dyzur

Komisje konkursowe – NGO – zapraszam!

W imieniu władz Powiatu Wołomińskiego zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 (w tym także zadań wieloletnich).

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

ngo.jpg

Pomagamy!

Bardzo dobra informacja dla wszystkich osób, które bezpośrednio, bądź pośrednio zainteresowane są problemami emocjonalnymi, ruchowimi, czy tymi związanymi z mową, a także osób po wylewach, z problemami ruchowymi, zaburzeniami słuchu, wycofaniem.

Powiat Wołomiński postanowił kontynuować projekt „Punkt diagnostyczno-terapeutyczny słyszę, mówię, czuję” wznowił działania po przerwie wakacyjnej.

Projekt prowadzony przez Fundację „Słyszę-Mówię-Czuję” jest współfinansowany przez Powiat Wołomiński.

2 000 000 zł dla Marek!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego przyjęliśmy bardzo ważną dla Marek uchwałę, w wyniku której Marki otrzymają wsparcie w formie pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych: Zagłoby i Zygmuntowska. Kwota tej pomocy opiewa na 2 mln zł. To konsekwencja dalszej, bardzo dobrej współpracy na linii #MiastoMarki#PowiatWołomiński i oby tak dalej…

14225564_1163820777019184_1462415541930724853_n114203327_1163820793685849_1811519183067430992_n2

Konferencja zakończona sukcesem!

W środę miałem przyjemność wspólnie z wicestarostą powiatu wołomińskiego Adamem Łossanem otworzyć genialną konferencję na temat obecnych zagrożeń szerokorozumianego internetu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka, a jej organizatorem było Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Nie sposób nie wyróżnić wspaniałej pracy prelegentów: dr Anny Andrzejewskiej oraz dr hab. Józefa Bednarka, którzy to w sposób bardzo interesujący i przejmujący prowadzili swoje bloki tematyczne – jednym słowem – profesjonalizm.

Cieszy fakt, że mimo wczesnej godziny i środka tygodnia na sali Gimnazjum Miejskiego w Zielonce zasiadło tak wiele osób. To tylko potwierdza słuszność przeprowadzenia wspomnianej konferencji. Na koniec warto dodać, że pomysł zorganizowania konferencji narodził się na posiedzeniach Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, której mam zaszczyt przewodniczyć. Chciałbym również nadmienić, a może raczej zapewnić, że, nie było to jednorazowe działanie, ponieważ mamy zamiar zbudować pewnego rodzaju program uświadamiający i edukujący o zagrożeniach rzeczywistych, jak chociażby dopalacze oraz tych wirtualnych związanych z cyberprzemocą.

Chciałbym także wyróżnić Panią Naczelnik Katarzynę Pazio, która włożyła dużo trudu w to, aby konferencja się odbyła, ale również za to, że została zorganizowana w sposób profesjonalny…

Więcej na:

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=2319

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Obwodnica Marek – zdjęcia lotnicze.

Drodzy Mieszkańcy, pod poniższym linkiem znajdziecie film obrazujący budowę obwodnicy Marek (zdjęcia lotnicze) – to wszystko robi wrażenie… ogrom i zaawansowanie prac są imponujące…
#Marki #MiastoMarki #PowiatWołomiński #obwodnicaMarek #S8 #całanaprzód

s8

Link z filmem poniżej:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftvnwarszawa.tvn24.pl%2Finformacje%2Cnews%2Cobwodnica-marek-zaczela-pachniec-masa-bitumiczna%2C210340.html&h=CAQGUg1WiAQF-K5xJThDIq7bNjY6nQ1Omo5PqPxaGTv1iNw&enc=AZNygkuU-PKXtLKd84DGJKlFM6TXXtuO0fNn-VM0R_xTcUu_GX2nqThNl7IAF6s0kh1BKS4ForuEws-7sxz4jgs24SUp0oi9QauaDyTo1W7rooPnx52-3OBD8oBK3tfQTONzVaRWGq08hwVVNqXqeI7sfG1g5IJ0dp3IEev4GQhFDkKl5pXu2XyNE8iGEhSNAKWZLm00f6d3R8oXb_Dua0F3&s=1