Współpraca na linii NGO – POWIAT.

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

Zapraszamy również wszystkie organizacje pozarządowe z terenu#PowiatWołomiński do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

ngo

Powracający temat zbiornika wodnego „Konne”.

W dniu wczorajszym złożyłem na ręce burmistrza Marek wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”. Posprzątanie terenu, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ale również ławeczki dla wędkarzy, to niezbędne działania, które należy dziś wykonać, aby Mieszkańcy Zieleńca, ale również całych Marek mogli w pełni cieszyć się walorami tego wyjątkowego przecież zbiornika.