Jak korzystamy z usług Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Tak mieszkańcy Marek oraz pozostałym gmin #PowiatWołomiński korzystają z usług świadczonych przez Szpital powiatowy w Wołominie – dane poniżej.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację wyraźnie widać zróżnicowanie, jakie ma miejsce w przypadku każdej z 12 gmin powiatu wołomińskiego. Poniższe dane pokazują również, które z oddziałów i poradni były najbardziej obłożone w 2015 roku. Zważywszy na rozbudowę szpitala, która już ruszyła – musimy uwzględnić wszystkie z czynników mających na celu poprawę świadczonych przez szpital usług.