Kolejne konkursy dotacyjne w Powiecie Wołomińskim! 105 000 zł czeka.

Powiat Wołomiński ogłasza kolejne konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu: turystyki, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Przeznaczona na ten cel kwota to 105 000 zł Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00. Szczegółowe informacje pod poniższym linkiem:
http://www.powiat-wolominski.pl/info/zawartosc/280/

28378219_1705259909541932_1068825316534942895_n (1)