Umowa na wykonanie ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki podpisana!

Dzisiejsze podpisanie umowy na przebudowę ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki. Wykonawcą wartej blisko 16 mln zł inwestycji jest firma IDS-BUD. Odbiory techniczne planowane są na połowę listopada, a zakończenie prac na połowę grudnia tego roku. Na budżet tej inwestycji składają się środki Powiatu Wołomińskiego w kwocie ok. 7 mln zł, Miasta Marki, UE oraz Wodociągu Mareckiego. W imieniu naszego miasta umowę na wykonanie prac podpisał zastępca burmistrza Dariusz Pietrucha.

Wspomniany ciąg ulic jest drogą powiatową, a realizacja przedsięwzięcia została powierzona naszemu miastu przez Powiat z uwagi na skomplikowanie inwestycji (część środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT). Wykonanie przebudowy ciągu ulicy Sosnowej i Kościuszki ma dla naszego miasta jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie – pozwoli prowadzić kolejne inwestycje w tzw. Markach Południowych z uwagi na możliwość podpięcia odwodnień z przyszłych, zrealizowanych inwestycji do kanalizacji w ulicy Sosnowej i Kościuszki.

Wspólnie z burmistrzem Jackim Orychem walczyliśmy o każdą
z blisko 7 mln złotówek, którą Powiat Wołomiński przeznaczył na ten cel, a żeby podkreślić znaczenie tej kwoty należy porównać środki, jakie płynęły do naszego miasta z Powiatu na przełomie ostatnich lat. Z danych, które otrzymałem w odpowiedzi na swoją interpelację z początku tej kadencji wynikało, że w latach 2011-2014 z budżetu Powiatu przeznaczono dla Marek niespełna 400 tyś zł! To pokazuje różnicę, ale również to, że można, tylko należy walczyć, a efekty przyjdą wcześniej, czy później…
Dziś jest czas efektów tej walki.

Dla mnie osobiście to bardzo radosny dzień, ponieważ zabiegałem o tę inwestycję od pierwszych dni tej kadencji. Nie było łatwo, ale to był i jest mój priorytet, dlatego cieszę się, że realizacja jest na tym etapie, a w Powiecie udało się wywalczyć wspomniane ok. 7 mln zł. To największa w historii mareckiego samorządu inwestycja drogowa i zarazem największe w historii środki, jakie Powiat Wołomiński przeznaczył dla naszego miasta.

Radując się nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla starostów powiatowych Kazimierza Rakowskiego i Adama Łossana, którzy swoją otwartością wspierali nasze mareckie działania.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Mój kolejny dyżur radnego pod chmurką za nami. Czas na działania…

Piątkowy dyżur radnego pod chmurką zaowocował kolejnymi, bardzo ciekawymi rozmowami z Mieszkańcami naszego miasta. Cześć z tych rozmów będzie miało następstwa w postaci moich interwencji w kilku zgłoszonych tematach. Cieszę się na każde takie spotkanie z Mieszkańcami, ponieważ moim zdaniem to najlepszy z możliwych kontaktów na linii Mieszkaniec – radny. Już niebawem kolejny dyżur, o którego terminie będę oczywiście informował. #radnyWerelich #dlaMieszkańców #WerelichPomaga

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.