Wczorajsze wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Dziedzictwa Narodowego i Kultury Rady Powiatu Wołomińskiego.

 doszkolimy i zakupimy niezbędny sprzęt, aby nasze poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Tłuszczu i Zielonce mogły prowadzić działania związane z orzecznictwem w kwestiach zespołu Aspargera oraz autyzmu, odciążające tym samym poradnię w Wołominie. Niestety problem ten narasta, trudno powiedzieć, czy jedynym powodem jest stale zwiększająca się liczba Mieszkańców naszego powiatu, czy dochodzi do tego problem cywilizacyjny.

 wprowadzimy zmiany w regulaminie programu stypendialnego dla wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”, poprzez uwzględnianie w punktacji wyników z egzaminu zawodowego (wynik co najmniej 95%)

 nadamy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie imienia Heleny i Stefana Nasfeterów,