Progi zwalniające na ul. Środkowej już niebawem!

Chwilę temu złożyłem w imieniu Mieszkańców naszego miasta pismo do Burmistrza Marek w sprawie rozważnia możliwości montażu progów zwalniającychą na ul. Środkowej.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na moje pismo wynika, że progi zostaną zamontowane w IV kwartale tego roku, czyli już niebawem. Osobiście nie widzę okoliczności, które mogłyby zagrozić tej inwwsrtcji, a dokładnie terminowi jej zakończenia.

Pod poniższym linkiem pismo, które złożyłem w tej sprawie:https://werelich.net/2018/08/11/pragi-zwalniajace-na-ul-srodkowej-w-markach/

Posiedzenia Komisji przed sierpniową sesją Rady Powiatu Wołomińskiego.

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, w pierwszej kolejności edukacja i m. in. informacje o naborze uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz kwestie związane z remontami i modernizacją budynków oświatowych, następnie kultura i omówienie obchodów związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku oraz przygotowania do Dożynek Powiatowo-Gminnych.