Działania na rzecz lepszego funkcjonowania Nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej w Markach.

Dziś złożyłem kolejną interpelację w sprawie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Markach. Z otrzymanej odpowiedzi na moją pierwszą interpelację wynika, że w punkcie powinny znajdować się informacje na temat zasad funkcjonowania programu, itp. Niestety rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie inaczej, dlatego moje kolejne pismo w tej sprawie, z załączoną dokumentacją zdjęciową.

Link do pierwszej interpelacji poniżej:
https://werelich.net/…/nieodplatna-pomoc-prawna-czyli-moje…/

Scan PNPPScan PNPP 2