Bezpieczeństwo osób pieszych na remontowanym odcinku alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odpowiedź GDDKiA.

Właśnie otrzymałem z GDDKiA odpowiedź na moje pismo w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz remontu alei Piłsudskiego w Markach. W dniu składania przeze mnie pisma, gdzie interweniowałem na prośby Mieszkańców naszego miasta – na skrzyżowaniach remontowanego odcinka np. Graniczna/Piłsudskiego nie było osób kierujących ruchem. Cieszę się, że po interwencji wykonawca dostrzegł potrzebę wprowadzenia pracowników, którzy ułatwiają przejście osobom pieszym, szczególnie dzieciom udającym się do szkół. W piśmie dyrekcja odnosi się również do kwestii związanych z remontem głównej arterii naszego miasta.

Poniżej link do treści mojego pisma:

https://werelich.net/2018/09/07/bezpieczenstwo-na-przejsciach-dla-pieszych-remontowany-przez-gddkia-odcinek-alei-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WerelichPomaga

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Dziedzictwa Narodowego i Kultury.

Obecna kadencja Rady Powiatu Wołomińskiego dobiega końca. Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie połączonych Komisji: Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Postanowiłem w symboliczny sposób podziękować Koleżankom i Kolegom radnym, z którymi miałem przyjemność pracować w Komisji Edukacji przez ostatnie cztery lata. Podziękowałem również Paniom naczelnik Katarzyna Pazio oraz Oldze Wileńskiej, które zawsze służyły wsparciem podczas posiedzeń Komisji. Muszę przyznać i jednocześnie podkreślić, że przez wszystkie te lata posiedzenia Komisji Edukacji, której miałem zaszczyt przewodniczyć były merytoryczne i rzeczowe, ale przede wszystkim z dużą kulturą i wzajemnym szacunkiem do siebie. Niezależnie od poglądów potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, żartować i uśmiechać się do siebie. To w dzisiejszych czasach duża wartość. Szczerze za wszystko pięknie dziękuję! Wszystkim startującym w wyborach życzę sukcesów!

PS Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć we posiedzeniu – podziękowania przekaże osobiście – na dzisiejszej sesji.

Zapraszam na swój ostatni dyżur radnego pod chmurką w tej kadencji!

Zapraszam na swój ostatni dyżur radnego pod chmurką w tej kadencji!

Co jakiś czas Mieszkańcy naszego miasta pytają mnie, czy po wyborach, jeśli dane mi będzie dalej działać w samorządzie – będę pełnił dyżury pod chmurką?

Odpowiedź brzmi – oczywiście. To moja ulubiona i według mnie najlepsza forma kontaktu z Mieszkańcami.