Kolejne środki dla Marek.

Podczas wczorajszego posiedzenia, jako Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Rady Powiatu Wołomińskiego pozytywnie zaopiniowaliśmy zwiększenie o kwotę 264 350 zł środków dla Marek na realizację inwestycji związanej z przebudową ciągu ulic Sosnowa/Kościuszki.

Na drogach powiatu coraz bezpieczniej!

Chociaż nadal nie ma powodów do euforii, to cieszy fakt, że na drogach powiatu wołomińskiego zanotowano w 2018 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, znacznie mniej wypadków. Poniżej wykres z otrzymanego właśnie sprawozdania KPP w Wołominie. Jeśli dodamy do tego, że w minionym roku wystawiono 14626 mandatów, a rok wcześniej 22516, to możemy chyba mówić o pewnym pozytywnym trendzie… Oby.

Czy uda się uniknąć strajku nauczycieli? Wątpię…

Nowe doświadczenie. Jako, że tematy związane z edukacją nie są mi obce, zostałem mediatorem w sprawie podwyżek dla nauczycieli, których domaga się ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego) od pracodawców, czyli w tym przypadku dyrekcji mareckich szkół i przedszkoli. Wnioski ze spotkania, które odbyło się w Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach są takie: dyrekcje placówek nie są w stanie sprostać oczekiwaniom związku, ponieważ nie dysponują na ten cel dodatkowymi środkami. Dlaczego? Ponieważ organ prowadzący, którym jest nasze miasto otrzymuje mocno niedoszacowaną subwencję oświatową (obecnie subwencja ok. 30 mln zł, a wydatki na oświatę w mieście, bez inwestycji, to ok. 70 mln zł rocznie). Oczywiście minimalna płaca nauczyciela ustalana jest na poziomie ministerstwa, a dodatkowe środki winny znaleźć samorządy, ale skąd? Samorządy z wielką chęcią wprowadzą podwyżki dla swoich nauczycieli, jeśli otrzymają na ten cel dodatkowe środki z budżetu państwa i to rozumie każda ze stron, czyli ZNP i dyrekcje szkół. Pytanie, czy rozumieją to osoby na poziomie ministerstwa? Tego nie wiem. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a każda ze stron wysłuchując argumentów stwierdziła, e jeśli nie będzie reakcji na poziomie rządowym, to strajku nie da się uniknąć. Pytanie jaki będzie jego wymiar, skutki i kiedy dokładnie nastąpi…