W temacie smogu. Bardziej w kwestii edukacji i uświadamiania.

Dziś złożyłem interpelację do Starosty Wołomińskiego w sprawie większej aktywności starostwa w walce ze smogiem. Z racji tego, że w zakresie zadań własnych powiatu nie ma działań związanych np. z wymianą pieców, czy termomodernizacją, ponieważ zajmują się tym samorządy gminne i Mazowsze, a także stosowne ministerstwa – skupiam się na tzw. działaniach miękkich, czyli edukacji i akcjach uświadamiających. Moim zdaniem mamy tu duże pole do popisu i tylko te działania mają sens, przynosząc w przyszłości wymierne efekty w walce ze smogiem.

Podwyżki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznych?

Wczorajsze posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystki Powiatu Wołomińskiego było jednym z najważniejszych w mojej dotychczasowej działalności radnego.

Spotkanie z dyrekcjami szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczyło przygotowań placówek oświatowych do naboru na rok szkolny 2019/2020, szczególnie pod kątem kadrowym i lokalowym. W związku z podwójnym rocznikiem, który zapuka do szkół już niebawem (reforma oświaty), czyli pierwsi absolwenci klas ósmych i ostatni klas gimnazjalnych – szkoły zderzą się z dużymi lub bardzo dużymi brakami kadrowymi. Już dziś wiemy, że przy maksymalnym, dodatkowym naborze uczniów – brakować będzie kilkudziesięciu nauczycieli różnych przedmiotów.

W tej sytuacji podjęliśmy dziś na posiedzeniu komisji decyzję o przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu pod względem ewentualnych podwyżek dla nauczycieli w postaci zwiększenia dodatków motywacyjnych, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność naszych szkół względem szkół warszawskich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego traktujemy bardzo poważnie problem kadrowy w naszych szkołach ponadpodstawowych i poradniach.

Oczywiście samorząd, podobnie jak rząd nie ma swoich pieniędzy, dlatego ewentualne podwyżki musiałyby się odbyć kosztem innych obszarów np. inwestycji.