Wsparcie dla samorządów w walce ze smogiem!

Działania na rzecz walki ze #SMOG
Warto, aby nasze miasto skorzystało z pilotażowego programu #Mazowsze„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

Możemy uzyskać pomoc finansową na następujące działania:
– zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych
– rewitalizację istniejących terenów zieleni w miejscach zurbanizowanych;
– zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, jako uzupełnienie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie, składającego się z sieci sensorów pomiarowych mierzących godzinowe i dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
– zakup profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczaczy powietrza
– opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości w gminie;
– prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza.

Grzechem byłoby nie skorzystać z aplikowania w ramach powyższego programu.

O programie, zasadach poniżej:
https://www.mazovia.pl/…/art,2678,mazowiecki-instrument-wsp…

Rozbudujemy Szpital Powiatowy w Wołominie!

W ciągu najbliższych 4 lat Powiat Wołomiński przekaże szpitalowi ponad 36 mln złotych.
Rozbudowa części wspólnych obydwu zaplanowanych w projekcie inwestycyjnym pawilonów przyszpitalnych
Budowa pod klucz budynku B (przy ul. Gdyńskiej), w którym działać będzie:
– zespół poradni specjalistycznych
– poradnia dla dzieci
– punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej
– poradnia Ginekologiczno-Położnicza
– poradnia Neonatologiczna
– Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej – sala kinezyterapii
– boksy do fizykoterapii – pomieszczenia administracyjne.
Niezależnie od budowy nowych budynków, powiat realizuje plan bieżącej poprawy funkcjonowania szpitala:
– podwojenie stanowisk do rejestracji, – elektroniczny system kolejkowy
– rozbudowa pomieszczeń SOR
Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/582